HRK 103

Mesleki Trigonometri

Dersin Adı: HRK 103 Mesleki Trigonometri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Mustafa BÜYÜKDİNÇ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım,Problem Çözme
Önerilen Ders Kitabı Atasoy, V. 2014 Haritacılar İçin Mesleki Trigonometri,Ekin Yayınları
Yardımcı Ders Kitabı -
Dersin Amacı Mesleki geometrik şekillerin çözümlerini yapmaktır.
Dersin Özeti

Ölçü birimleri ve dönüşümleri, trigonometrik fonksiyonlar, üçgen, çokgen, çember, küresel üçgen çözümleri.

Dersin Öğrenim Çıktıları

D.Ö.Ç. 1:Temel ölçü birimlerini haritacılık mesleğinde uygular.

D.Ö.Ç. 2:Trigonometrik fonksiyonları mesleğinde uygular.

D.Ö.Ç. 3:Üç kenarlı şekillerle uygulamalar yapar.

D.Ö.Ç. 4:Çok kenarlı şekillerle uygulamalar yapar.

D.Ö.Ç. 5:Temel küresel üçgenle ilgili uygulamalar yapar.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 20
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Uzunluk ölçü birimleri ve dönüşümleri.
2. Hafta Açı birimleri ve dönüşümleri.
3. Hafta Yüzölçüm birimleri, dar açının trigonometrik fonksiyonları.
4. Hafta Açı fonksiyon dönüşümleri.
5. Hafta Küçük açı bağıntısı, üç kenarlı şekiller.
6. Hafta Üçgende temel bağıntılar.
7. Hafta Üçgen çözümleri.
8. Hafta Ara Sınav.
9. Hafta Dört kenarlı şekiller.
10. Hafta Dört kenarlı şekiller ve hesaplamaları.
11. Hafta Yamuk çözümleri.
12. Hafta Çember çözümleri.
13. Hafta Küresel üçgen kavramı.
14. Hafta Küresel üçgen çözümleri.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Harita ve Kadastro işlemlerinin temel konularını analiz edebilmek, analitik düşünme yeteneği ile mesleki problemlere çözüm getirebilme yeteneğine sahip olmak 5 4 3 3 2
PY2) Basit ve modern ölçme aletlerini kullanabilen, günümüz ölçme yöntemlerine göre hızlı ve hassas ölçümler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olmak 5 4 3 3 1
PY3) Klasik Harita çizim yöntemleri bilgisine sahip olarak, bilgisayar destekli harita çizimi ve diğer CAD uygulamalarını etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olmak 4 1 5 5 1
PY4) Kadastro çalışmaları, kamulaştırma ve arazi toplulaştırması gibi mülkiyet hakkına dayalı konularda yeterli bilgi birikimine ve uygulama becerisine sahip olmak 4 1 3 3 1
PY5) Fotogrametrik ve Uzaktan Algılama yöntemleri ile harita yapımı hakkında bilgi birikimine sahip olmak 5 3 2 2 1
PY6) Haritacılıkta kullanımı her geçen gün yaygınlaşan Uzay Ölçme Teknikleri ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve uygulayabilmek 5 4 3 3 1
PY7) Planlama, kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri, imar uygulamaları gibi teknik ve hukuki bilgi birikimine ve uygulayabilme becerisine sahip olmak 5 3 3 3 1
PY8) Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda gerekli olan kadastral paftaların sayısallaştırılması, bilgisayar ortamına aktarılması, mekâna dayalı tüm verilerin araştırılması ve toplanması konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmak 4 1 2 2 1
PY9) Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olmak 3 1 3 3 1
PY10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle, bilim ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olma 4 1 3 3 1
PY11) Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak 4 2 3 3 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 1 3 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 4 0 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 1 11
Yari Yılsonu sınavı 1 20 1 21
Toplam İş Yükü (Saat) 96
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri