HIT 244

Medya İle İlişkiler

Dersin Adı: HIT 244 Medya İle İlişkiler
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Coşkun DURSUN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Sally Stewart, Medya İle İlişkiler Rehberi, 2005.2
Yardımcı Ders Kitabı Ders notları ve internet kaynakları.
Dersin Amacı 1. Öğrencilerde ana iletişim teorilerine ilişkin genel bir anlayış geliştirmek 2. Onları medya endüstrilerinin içindeki farklı sektörler ve işleyişleri hakkında bilgilendirmek 3. Onlara, İletişim ve medya hakkındaki sorunları incelerken eleştirel bir bakı
Dersin Özeti

Bu ders iletişim teorilerine genel bir giriş niteliğindedir ve çağdaş kitlesel medya sistemlerini şekillendiren çeşitli faktörleri (tarihsel, ekonomik ve kültürel) inceler. Derste ayrıca internet, radyo, televizyon, filmler, gazeteler, reklamcılık ve halkla ilişkiler gibi kültür endüstrileri ile küreselleşme gibi daha geniş alanlar da ele alınmaktadır.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  • 1- Medya, iletişim ve kültürel teoriler konusunda genel bir anlayış kazandırmak
  • 2- Medya ve iletişimle ilgili etik konuları öğrenmek
  • 3- Medya ve iletişimle ilgili çağdaş konuların analizinde, iletişim ve medya teorileri hakkında öğrenilen bilgileri uygulamak.
  • 4- Sosyal bilimlere ilişkin literatürü araştırma, okuma ve sentez yapmada kütüphane ve elektronik kaynaklara ulaşım bilgi ve yeteneğini kazandırmak.
  • 5- Medya ve iletişimde güncel konular hakkında akademik makale yazmayı öğrenmek
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kitle İletişimin Tanımlanması
2. Hafta Kitle İletişimin Tanımlanması, Bireyler ve Toplum için Medyanın Fonksiyonları
3. Hafta Medya Etkileri Teorileri
4. Hafta Medya Etkileri Teorileri
5. Hafta Medya Etkileri Teorileri
6. Hafta Medya İzleyicileri ve Kültür
7. Hafta Ara SINAV
8. Hafta İletişim Araştırma Temelleri
9. Hafta Yazili Medya ve Gazetecilik
10. Hafta Radyo, Televizyon ve Sinema
11. Hafta Radyo, Televizyon ve Sinema
12. Hafta Radyo, Televizyon ve Sinema
13. Hafta Reklamcılık
14. Hafta YILSONU SINAVI
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 3 4 3 3 3
PY2) PY 02 4 4 4 4 4
PY3) PY 03 3 3 4 4 4
PY4) PY 04 3 3 3 3 3
PY5) PY 05 3 3 4 4 4
PY6) PY 06 4 4 4 4 4
PY7) PY 07 4 4 4 4 4
PY8) PY 08 3 3 3 3 3
PY9) PY 09 4 4 4 5 5
PY10) PY 10 3 3 3 4 4
PY11) PY 11 5 5 3 2 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 0 10 20
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 1 0 20 20
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 14 24
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri