HIT 236

Sosyal Sorumluluk

Dersin Adı: HIT 236 Sosyal Sorumluluk
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Kurumsal Sosyal Sorumluluk , Kotler Philip -2006, İstanbul Medicat Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri, Özgen E. İstanbul Maviağaç YY
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu derste sosyal sorumluluk ve kurumsal yönetim ile bağlantılı teorik ve uygulama bağlamında konular ele alınmaktadır.
Dersin Özeti
Dersin Öğrenim Çıktıları

. Sosyal sorumlulukları ve içeriklerini tanımlayabilecek.

2. Topluma duyarlı olmayı bilecek.

3. Kurumsal ve bireysel sosyal sorumluluklarını amaç ve gereksinimlerine hakim olacak.

4. Kurumsal ve bireysel sosyal sorumlulukları projelerini  yürütebilecek 

5.Kurumsal ve bireysel sosyal sorumlulukları yerine getirebilecek .

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 20
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sosyal Sorumluluk ve özellikleri.
2. Hafta Sektör seçimi .
3. Hafta Sektörde sosyal sorumluluk
4. Hafta Sektörde sosyal sorumluluk
5. Hafta Sektörde sosyal sorumluluk
6. Hafta Sosyal sorumluluk çeşitleri
7. Hafta Uygulama için belirlenen yapıya yeni işlev önerilerinin tartışılması. Uygun işlevin seçilmesi.
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Sosyal sorumlulukta gelişim süreci.
10. Hafta Mesaj stratejisinin belirlenmesi
11. Hafta Mesaj stratejisinin belirlenmesi.
12. Hafta Kreatif süreç
13. Hafta Kreatif süreç
14. Hafta Dönem sonu sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sanat ve estetik konularında bilgi sahibidir. 5 3 4 4 5
PY2) Sanat ve moda tarihi konularında bilgi sahibidir 4 3 4 5 5
PY3) Tekstil ve malzeme bilgisine sahiptir 5 4 3 4 5
PY4) Tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir. 5 4 5 5 4
PY5) Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir. 5 5 4 5 4
PY6) Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir. 5 3 4 5 4
PY7) Koleksiyon için gerekli trend ve pazar araştırmalarını gerçekleştirir. 4 5 5 3 4
PY8) Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar. 5 4 5 4 5
PY9) Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar. 5 4 4 4 5
PY10) Moda tasarımı alanına ait yöntem ve teknikleri uygular. 4 5 5 4 5
PY11) Tasarımların üretim, tüketim, pazarlama ve kullanım süreçlerini ve sonuçlarını öngörüp, yorumlayabilir. 5 5 5 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 108
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri