HIT 234

Halkla İlişkiler Yazarlığı

Dersin Adı: HIT 234 Halkla İlişkiler Yazarlığı
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Coşkun DURSUN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Erdoğan, İrfan- Teori ve Pratikte Halkla İlişkiler-Onat,Ferah Dijital Çağda Halkla İlişkiler Yazarlığı, Nobel Akademi YY., 2014,2.Müge Elden, Reklam Yazarlığı, İletişim yayınları
Yardımcı Ders Kitabı Ders notları ve internet kaynakları.
Dersin Amacı Dersin amacı, özellikle dil kullanımı üzerine yoğunlaşarak, basılıdan görsele çeşitli mecralarda yer alan reklam metinlerinin anlaşılması, analiz edilmesi, eleştirilmesi ve yaratılması konularında öğrencileri etkin kılmaktır. Aynı dersin ikinci ayağında,
Dersin Özeti

Bu ders halkla ilişkiler alanında etkin iletişim için gerekli olan temel becerileri öğrencilere tanıtmak için tasarlanmıştır. Öğrenciler tüm PR yazı ve stratejileri için temel alınabilecek bir platform olan "Mesaj Planner"ı geliştirmeyi öğrenirler.İlk derslerde öğrencilere gramer şartları tekrar edilir ve çeşitli yazı stilleri açıklanır. Ve sizlere, sınıf içinde ve sınıf dışında yapılan işlerin kombinasyonu olan çeşitli halkla ilişkiler materyallerini yazma fırsatı verilecektir. Ele alınacak konulardan bazıları şunlardır: özelliği makaleler, posta, mektup, haberler, basın bültenleri, backgrounders, position paper.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Öğrenciler halkla ilişkiler yazılımı ne olduğunu ve çeşitli kurumsal metinleri tanımlayabilecek 
2) Öğrenciler halkla ilişkiler yazımı elemanları hakkında bilgi sahibi olacak
3) Öğrenciler kısıtlı zamanlarda iyi yazma ve yayına hazırlama konusunda güçlü duyguları olacaktır. 
4) Çeşitli kitlelere, izleyici,ortam ve gündeme uygun şekilde stilleri ve biçimleri doğru ve net bir şekilde yazma
5) Türkçe grameri tekrar etmek ve hatırlamak
6) Öğrenciler ikna edici metinler sunacak

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 5
Proje/Sunum/Seminer 1 5
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Örgütsel İletişim – Kurumsal İletişim
2. Hafta Yazı ve Yazılı Anlatım
3. Hafta Basın Dosyası Hazırlama
4. Hafta Basın Dosyası Hazırlama
5. Hafta Röportaj
6. Hafta Dijital Medya Metin Yazarlığı
7. Hafta Ara SINAV
8. Hafta Dijital Medya Metin Yazarlığı(Reklam)
9. Hafta Dijital Medya Metin Yazarlığı(Halkla İlişkiler)
10. Hafta Raporlar ve Faaliyet Raporları
11. Hafta Kurum Yayınları
12. Hafta Sunum İçerikleri Oluşturma
13. Hafta Sunum İçerikleri Proje Uygulama
14. Hafta YILSONU SINAVI
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 4 4 4 4 4
PY2) PY 02 4 4 4 4 4
PY3) PY 03 4 4 4 4 4
PY4) PY 04 5 5 4 4 4
PY5) PY 05 4 5 5 5 5
PY6) PY 06 4 4 5 4 3
PY7) PY 07 5 4 4 3 3
PY8) PY 08 4 4 3 3 3
PY9) PY 09 4 4 3 5 4
PY10) PY 10 4 4 4 4 4
PY11) PY 11 5 5 5 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 10 10 20
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 5 15
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 1 8 8 16
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 0 13 13
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri