HIT 205

İkna Edici İletişim

Dersin Adı: HIT 205 İkna Edici İletişim
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Coşkun DURSUN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Reha Oğuz Türkkan (2006), İkna ve Uzlaşma Sanatı, Altın Kitaplar.
Yardımcı Ders Kitabı Ders notları ve internet kaynakları.
Dersin Amacı Öğrencilerin, ikna kavramı, iknanın reklam ve pazarlama iletişimi unsurları ile ilişkisi, iknanın işleyişini açıklayan kuramlar, ikna edici mesajların hazırlanması, bu mesajların gerek halkla ilişkiler gerekse reklam kampanyalarında ve iletişim sürecinde
Dersin Özeti
Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Yüz yüze ve kitle iletişim araçlarıyla verilen mesajların hedef kitleyi oluşturan bireyler üzerinde istenilen tutum ve davranış değişikliği oluşturulabilmesi için kaynağın ve mesajın taşıması gereken özellikleri öğrenir. 
2) Hedef kitlede tutum ve davranış değişikliği oluşturabilmek için gerekli ikna tekniklerini öğrenip uygulama becerisi kazanır. 
3) Reklamda etkili iletişim ve ikna önermelerini kullanır ve yoğun iletişim bombardımanı arasından kitlelere ulaşmada karşılaşılan problemleri çözer. 
4) Toplumsal hayatta gerçekleşen insan ilişkilerini gözlemler, iş yaşamında, sosyal yaşamda, eğitim yaşamında ve kişisel gelişimde bilgi ve beceriler kazanır. 
5) Toplumsal bir olay olarak modanın genel, psikolojik ve sosyo-psikolojik görünümleri ve toplumsal inançlar, kurumlar üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olur.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İkna kavramının tanımlanması, temel ikna teknikleri ve etkileri
2. Hafta Tutum kavramı, tutum öğeleri, tutumların özellikleri, tutumların oluşum yolları, tutum ve davranış
3. Hafta İknanın boyutları
4. Hafta İkna araştırmalarında yaklaşımlar
5. Hafta İknanın içerik boyutları
6. Hafta Kitle iletişim araçları ve iknacı
7. Hafta Ara SINAV
8. Hafta Propaganda ve özellikleri, propaganda teknikleri
9. Hafta Reklamcılıkta ikna önermelerinin kullanılması, etkili iletişimin reklamlarda kullanılması
10. Hafta Reklam-iletişim ve ikna edici iletişim ilişkisi
11. Hafta İkna edici kampanyalar ve hareketler
12. Hafta Moda ve iletişim ilişkisi, moda olgusu karşısında toplum
13. Hafta Beden dili ve ikna
14. Hafta YILSONU SINAVI
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 3 3 3 3 4
PY2) PY 02 3 3 3 3 3
PY3) PY 03 3 3 4 4 3
PY4) PY 04 3 3 3 3 3
PY5) PY 05 3 3 3 3 3
PY6) PY 06 3 4 4 4 3
PY7) PY 07 3 3 4 3 4
PY8) PY 08 3 3 3 3 3
PY9) PY 09 3 4 3 3 4
PY10) PY 10 3 3 4 4 3
PY11) PY 11 4 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 10 10 20
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 5 15
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 1 10 6 16
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 0 13 13
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri