HIT 230

Medya Okuryazarlığı

Dersin Adı: HIT 230 Medya Okuryazarlığı
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Mehmet CARLIK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Mine Gencel Bek, Mutlu Binark, Eleştirel Medya Okur Yazarlığı, Kalkedon Yayınları0ul, 2007. ŞAHİN, A. (2010). Eleştirel Medya Okuryazarlığı. Ankara: Nobel Yayınları.
Yardımcı Ders Kitabı Ders notları ve internet kaynakları.
Dersin Amacı Medya okuryazarlığı bireyin kitle iletişim araçlarıyla olan pasif ilişkisini aktif duruma dönüştürmeyi hedeflerken, ticari medya kültürünün özelleşmiş yapısına ve geleneklerine karşı çıkma yeteneğini sağlayan eleştirel bakışın güçlendirilmesini ve yeni bi
Dersin Özeti

Medya okuryazarlığı bireyin kitle iletişim araçlarıyla olan pasif ilişkisini aktif duruma dönüştürmeyi hedeflerken, ticari medya kültürünün özelleşmiş yapısına ve geleneklerine karşı çıkma yeteneğini sağlayan eleştirel bakışın güçlendirilmesini ve yeni bireysel söylemlerin geliştirilmesini amaçlar. Medya metinleri üzerine eleştirel düşünmeyi beraberinde getiren bu ders, öğrencilerin proje çalışmalarının hem üretim hem de tüketim aşamalarında eleştirel yaklaşımlarını arttırmayı hedefleyen bir derstir.

Dersin Öğrenim Çıktıları
Medya okuryazarlığı bireyin kitle iletişim araçlarıyla olan pasif ilişkisini aktif duruma dönüştürebilme
Ticari medya kültürünün özelleşmiş yapısına ve geleneklerine karşı çıkma yeteneği
Sağlayan eleştirel bakışın güçlendirilme ve yeni bireysel söylemlerin geliştirebilme
Medya metinleri üzerine eleştirel düşünmeyi amaçlar.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 5
Proje/Sunum/Seminer 1 5
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin Tanıtımı: Kapsam, Gerekçe, Önem, Kural ve Yükümlülükleri.
2. Hafta Geleneksel Okuryazarlık, 21. Yüzyıl Okuryazarlığı, Medya Okuryazarlığı ve Görsel Okuryazarlık Özellikleri ve İlkeleri
3. Hafta Medya okuryazarlığını oluşturan temel ilkeler - İmge ve imgenin gücü
4. Hafta Medya okuryazarlığındaki anahtar içerikleri örnek olaylarla tartışma
5. Hafta Avrupa - ABD ve dünyada medya okuryazarlığı üzerine gerçekleştirilen çalışmalar ve tarihsel süreç
6. Hafta Görsel – yazılı ve işitsel medya çıktılarını değerlendirme ve üretebilme yetisi
7. Hafta Ara SINAV
8. Hafta Gazetecilik ve Medya Okuryazarlığı
9. Hafta Fotoğraf ve Medya Okuryazarlığı
10. Hafta Sinema ve Medya Okuryazarlığı
11. Hafta Televizyon ve Medya Okuryazarlığı
12. Hafta İnternet ve Medya Okuryazarlığı
13. Hafta Reklam ve Medya Okuryazarlığı,Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya Okuryazarlığı
14. Hafta YILSONU SINAVI
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 3 4 3 3 3
PY2) PY 02 4 4 3 4 4
PY3) PY 03 3 3 4 4 4
PY4) PY 04 3 3 4 4 4
PY5) PY 05 4 4 3 3 4
PY6) PY 06 3 4 4 3 3
PY7) PY 07 3 3 4 3 3
PY8) PY 08 3 3 3 3 3
PY9) PY 09 4 3 4 3 3
PY10) PY 10 3 4 4 3 4
PY11) PY 11 4 3 3 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 10 10 20
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 5 15
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 1 10 6 16
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 0 13 13
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri