HIT 220

Algılama Yönetimi

Dersin Adı: HIT 220 Algılama Yönetimi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Coşkun DURSUN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Algılama Yönetimi , İletişimin Akıl ve Gönül Penceresi Saydam, Ali 2005.
Yardımcı Ders Kitabı Ders notları ve internet kaynakları.
Dersin Amacı Dersin amacı kişi, marka ve kurumların algı yönetimlerini planlama, uygulama ve itibar yönetiminin stratejilerini geliştirme yetisine sahip olmaktır
Dersin Özeti
Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Algı yönetimini tanımlama ve online itibar yönetiminin iletişim stratejileriyle yaratılma ve sürdürülme

2. Dijital iletişimle ilgili stratejik bir kavrayış geliştirme

3. Algı yönetimi vakalarını incelerken semiyotik yöntemini kullanmak üzere analitik düşünme yetilerini geliştirmek

4. Vaka çalışmaları aracılığıyla eleştirel düşünme yetilerini geliştirmek

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kurumsal reklam öncesi kurum kimliğinin niteliği ve evrimi.
2. Hafta Kurumsal kimliğin kavramsal olarak sınırlandırılma aşamaları.
3. Hafta Kurumsal reklam için kurum kimliği yapıları
4. Hafta Kurumsal reklam için ürün kimliği ve kurum kültürünün reklama yansıması.
5. Hafta Bir reklam ajansı gibi yapılanarak, bir reklam kampanyasını ve marka stratejilerini araştırma, yaratma,kurgulama,yazma ve sunma becerilerini göstermek
6. Hafta Kurumsal dizayn.
7. Hafta Ara SINAV
8. Hafta Pazarlama fonksiyonları içinde kurumsal reklamın yeri ve amacı
9. Hafta Kurumsal reklamın ortaya çıkış nedenleri.
10. Hafta Kurumsal reklam etkinliğinin ölçümü.
11. Hafta Kurumsal reklam çeşitleri içinde farklılaşan amaçlar
12. Hafta Kurumsal reklamın hedef kitleleri ve kurumsal reklam teknikleri
13. Hafta Kurumsal reklam türleri.
14. Hafta YILSONU SINAVI
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 4 5 4 5 5
PY2) PY 02 3 3 4 3 4
PY3) PY 03 4 3 4 5 5
PY4) PY 04 3 4 3 3 3
PY5) PY 05 3 4 3 4 3
PY6) PY 06 3 4 4 3 3
PY7) PY 07 4 4 4 4 4
PY8) PY 08 3 3 3 3 3
PY9) PY 09 3 3 3 3 3
PY10) PY 10 3 3 3 4 5
PY11) PY 11 4 5 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 4 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 5 0 2 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 0 10 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 20 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 0 15 15
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri