HIT 219

Pazarlama İlkeleri

Dersin Adı: HIT 219 Pazarlama İlkeleri
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Coşkun DURSUN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Philip Kotler, Gary Armstrong (2014), Principles of Marketing 15th ed. Prentice Hall
Yardımcı Ders Kitabı Ders notları ve internet kaynakları.
Dersin Amacı Pazarlamanın kapsamı ve ilkeleri, pazarlama anlayışı, pazarlamanın gelişim süreci ve aşamaları, pazarlama yönetimi gibi uygulamaların kavranması, pazarı ve tüketicileri anlamak ve müşteri odaklı pazarlama karması ve pazarlama stratejileri geliştirebilmek
Dersin Özeti

Pazarlama kavramının tanımı, pazarlama faaliyetlerinin etkilendiği çevresel şartların incelenmesi, pazarlama sürecinin elemanları olan pazarlama karmasının anlatılması, pazarlama fonksiyonunun uygulanmasındaki ilkeler

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Pazarlamanın temelini teşkil eden kavram ve olguların içselleştirilebilmesi
2) Tüketici davranışlarını anlayabilme, yorumlayabilme ve pazarlama programlarının şekillendirilmesinde kullanabilme
3) Temel pazarlama bileşenlerinin pazarlama süreci içindeki yerleri ve etkileşimlerinin analiz edilebilmesi
4) Bir işletmenin pazarlama faaliyetlerini analiz edebilme ve pazarlama programlarını kurgulayabilme
5) Pazarlama bağlamında iş dünyasında yaşanmakta olan olayların ve değişimlerin eleştirel ve rasyonel bir bakış açısıyla değerlendirebilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Ders tanım ve uygulaması hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi
2. Hafta Pazarlamanın Temelleri
3. Hafta Pazarlama Çevresi: Mikro ve Makro Çevre-Vaka Analizi
4. Hafta Tüketici Davranışı
5. Hafta Vaka Analizi
6. Hafta Pazar Bölümleme, Hedefleme, Konumlandırma
7. Hafta Ara SINAV
8. Hafta Pazar Bölümleme, Hedefleme, Konumlandırma-Vaka Analizi
9. Hafta Pazarlama Karması: Ürün Stratejileri
10. Hafta Pazarlama Karması: Dağıtım Stratejileri
11. Hafta Pazarlama Karması: Fiyatlandırma Stratejileri
12. Hafta Pazarlama Karması: İletişim Stratejileri
13. Hafta Vaka Analizi
14. Hafta YILSONU SINAVI
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 3 3 3 3 3
PY2) PY 02 4 3 3 3 3
PY3) PY 03 3 4 3 4 4
PY4) PY 04 4 4 5 5 5
PY5) PY 05 5 5 5 4 3
PY6) PY 06 4 3 3 4 3
PY7) PY 07 3 3 3 3 3
PY8) PY 08 4 4 4 3 3
PY9) PY 09 3 3 3 4 4
PY10) PY 10 5 4 4 3 5
PY11) PY 11 5 4 3 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 0 10 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 1 0 14 14
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 0 10 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri