HIT 217

İletişim Hukuku ve Etiği

Dersin Adı: HIT 217 İletişim Hukuku ve Etiği
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Coşkun DURSUN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Sevil Yıldız Medya ve Hukuk; İletişim ve Etik, A. Rıdvan Bülbül, Nobel Yayın Dağıtım
Yardımcı Ders Kitabı Ders notları ve internet kaynakları.
Dersin Amacı İletişim Hukuku dersi ile İletişim Hukukunun temel kavram ve kurumlarının tanıtılması; bu alanla ilgili olan yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olunulması amaçlanmaktadır.
Dersin Özeti

İletişim Hukuku alanında temel bilgi ve ilkeleri kullanma becerisine sahip olunması İletişim hukuku kavramı ve kitle iletişim araçları ile düşünceyi açıklama özgürlüğünün düzenlenmesi hakkında bilgi sahibi olunması

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) İletişim mesleğinde etik sorumluluk davranışının benimsenmesi sağlanacaktır.
2) Halkla ilişkiler uygulamalarında ve değerler sisteminde meslek ahlakının yerleştirilmesi.
3) Gazetecilik uygulamalarında ve değerler sisteminde meslek ahlakının yerleştirilmesi.
4) Reklamcılık uygulamalarında ve değerler sisteminde meslek ahlakının yerleştirilmesi.
5) Genel olarak etik kavramı; meslek etiği kavramı; hukuk ve etik bağı; iletişim hukukunda etik yaklaşımın yansımaları; iletişim hukuku içindeki konular/temalar; örneklerin kavranması sağlanacaktır.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Hukuk ve Devletin tanımı, genel bilgiler, temel hak ve özgürlüklerin genel rejimi
2. Hafta Kitle iletişim araçlarında düşünceyi açıklama özgürlüğünün düzenlenmesi, Anayasal ve yasal hükümler
3. Hafta Düşünce ve düşünceyi açıklama özgürlüğünün genel rejimi, bu özgürlüklerin sınırlanması ve sınırlama sınırları
4. Hafta Düşünce ve düşünceyi açıklama özgürlüklerinin İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi`nde düzenlenmesi, Anayasal hükümlerle karşılaştırma, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi`nin İçtihatlarının Değerlendirilmesi
5. Hafta Kitle haberleşmesine ilişkin genel bilgiler
6. Hafta İletişim ve kitle iletişim kurumlarının yönetsel, hukuksal yapısı
7. Hafta ARA SINAV
8. Hafta Türkiye`de haberleşme özgürlüğünün düzenlenmesi
9. Hafta Basın rejimi, Haberlerde Yer Alan Kişilere Karşı Etik Sorumluluklar
10. Hafta Dönemsel yayınlara ilişkin hükümler
11. Hafta Sektörden Kaynaklanan Etik Sorunlar
12. Hafta Sinema-Video rejimi
13. Hafta İnternet rejimi
14. Hafta YILSONU SINAVI
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 4 5 5 5 5
PY2) PY 02 4 4 4 4 4
PY3) PY 03 3 3 3 4 4
PY4) PY 04 3 3 3 3 3
PY5) PY 05 3 3 3 3 3
PY6) PY 06 4 4 4 4 4
PY7) PY 07 4 4 4 4 4
PY8) PY 08 4 3 4 3 4
PY9) PY 09 4 4 4 3 3
PY10) PY 10 4 3 3 4 3
PY11) PY 11 4 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 0 3 36
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 10 2 12
Sunum / Seminer hazırlama 1 5 5 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 1 0 5 5
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 5 5 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri