HIT 215

Kişilerarası İletişim ve Beden Dili

Dersin Adı: HIT 215 Kişilerarası İletişim ve Beden Dili
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Coşkun DURSUN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Kaya, Aylin (2014). Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim, Ankara, Pegem Akademi. 2.TAYFUN, Recep (2011), Etkili iletişim ve beden dili, Nobel Yayınları, 4.Baskı, Ankara
Yardımcı Ders Kitabı GÜRÜZ, Demet ve Ayşen Temel Eğinli (2014), Kişilerarası İletişim, Nobel Yayınları, 4.Baskı, Ankara
Dersin Amacı Günlük yaşamda ve iş ortamında kişiler arası iletişimin önemini kavramak. Dezavantajlı birey ve gruplarla çalışırken iletişim becerilerinin kullanılmasının önemini kavramak. Kişiler arası iletişimde sözlü ve sözsüz mesajların nasıl kullanıldığı hakkında f
Dersin Özeti

İletişimin kavramsal yönü (tanımı, amacı, özellikleri), iletişimin öğeleri, iletişimi etkileyen faktörler, etkileşim, iletişim teknikleri, sözlü sözsüz iletişim, iletişimde beden dili.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) İletişimin kuramsal boyutunu kavrarlar.

2) Günlük ve çalışma yaşamında iletişimin önemini kavrarlar.

3) İletişimi başlatma, sürdürme ve sonlandırma becerisi edinirler.

4) İletişimde sözlü ve sözsüz mesajların kullanım becerisi edinirler.

5) İletişimde çatışma yönetimi becerisi edinirler

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 5
Proje/Sunum/Seminer 1 5
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma, dersin içeriği ve uygulama planı hakkında bilgilendirme
2. Hafta emel İletişim Bilgileri: -İletişimin amacı ve önemi -İletişim kavramı
3. Hafta İletişim Türleri, - İletişim modelleri ve teorileri
4. Hafta Kişilerarası iletişim: -Kişilerarası iletişim kavramı -Kişilerarası iletişim süreci ve unsurları -Kişilerarası iletişim yaklaşımları
5. Hafta Kişilerarası iletişm fonksiyonları, -Kişilerarası iletişim teorileri
6. Hafta Sözlü iletişim: -Konuşma kavramı -Dil kavramı -Sözlü iletişim kavramı
7. Hafta Ara SINAV
8. Hafta Sözsüz iletişim: -Sözsüz iletişim kavramı -Sözsüz iletişimin işlevleri -Sözsüz iletişimin boyutları
9. Hafta Kişilerarası iletişimi etkileyen faktörler
10. Hafta Kişilerarası iletişim engelleri
11. Hafta Grup iletişimi ve örgüt içi iletişim
12. Hafta İletişimde çatışma yönetimi
13. Hafta Sözlü iletişim becerileri sunumları
14. Hafta YILSONU SINAVI
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 4 4 4 4 4
PY2) PY 02 4 3 3 3 3
PY3) PY 03 4 4 4 4 4
PY4) PY 04 3 3 3 3 3
PY5) PY 05 4 4 4 4 4
PY6) PY 06 3 3 3 3 3
PY7) PY 07 4 4 4 4 4
PY8) PY 08 4 3 4 4 4
PY9) PY 09 3 4 4 4 3
PY10) PY 10 4 4 3 5 5
PY11) PY 11 4 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 12 0 3 36
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 5 5 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 5 7 12
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 1 10 5 15
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri