HIT 213

Yeni Medya

Dersin Adı: HIT 213 Yeni Medya
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1.ATABEK, Ümit (2001). Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya, İstanbul: IPS İletişim Yayınları. 2.AYHAN, Ahmet (2002). Dünden Bugüne Türkiye’de Bilim-Teknoloji ve Geleceğin Teknolojileri, Beta Basım Yayım, İstanbul. 3.Editör: Hepkon, Z. (2011). İletişim ve
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Derste yeni iletişim teknolojilerinin iletişime getirdiği yeni ortamların belirlenmesi, geleneksel medyadan yeni medyaya geçiş sürecinde meydana gelen oluşumların hem kuramsal farklılıkların hem de teknolojik altyapıdaki değişmelerin öğrenciye kavratılması amaçlanmaktadır.
Dersin Özeti

Yeni Medya kavramı, yeni medya araçları, yeni medyanın özellikleri.

Dersin Öğrenim Çıktıları
1. Sanat alanlarına yeni medya kanallarını uyarlama
2. Geleneksel medya ile yeni medya arasında bağlantı kurmak Yeni medyanın tanımlanması
3. Yeni medya araçlarının yorumlanması
4. Yaratma uygulama sürecindeki tasarım sorunlarının kavranarak doğru sonuca varacak.
5. Yeni medyadaki etik değerleri tanımlama.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İletişim Kavramı
2. Hafta İletişim Modelleri
3. Hafta Teknolojinin Toplumsal Yapıya Etkileri
4. Hafta letişim ve Teknoloji İlişkisİ
5. Hafta Yeni Medya ve Özellikleri
6. Hafta Alternatif Medya ve İletişim Teknolojileri
7. Hafta İnternet ve İletişim
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Kablosuz İletişim Teknolojileri
10. Hafta Bluetooth, GPRS, LAN, WLAN, WAP
11. Hafta Televizyon Yayıncılık Teknolojiler
12. Hafta Uydu Teknolojisi
13. Hafta Video Konferans Sistemi
14. Hafta Genel Tekrar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. 5 4 5 4 5
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 4 5 4 5 5
PY3) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 5 4 5 5 4
PY4) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak. 4 5 5 4 4
PY5) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak. 4 4 5 4 5
PY6) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 3 3 4 3 4
PY7) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak. 4 3 3 4 4
PY8) Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 5 4 4 5 4
PY9) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. 4 4 4 3 5
PY10) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 4 4 5 4 4
PY11) İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak. 5 4 4 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 3 39
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 95
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri