HIT 213

Yeni Medya

Dersin Adı: HIT 213 Yeni Medya
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1.ATABEK, Ümit (2001). Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya, İstanbul: IPS İletişim Yayınları.
Yardımcı Ders Kitabı Ders notları ve internet kaynakları.
Dersin Amacı Derste yeni iletişim teknolojilerinin iletişime getirdiği yeni ortamların belirlenmesi, geleneksel medyadan yeni medyaya geçiş sürecinde meydana gelen oluşumların hem kuramsal farklılıkların hem de teknolojik altyapıdaki değişmelerin öğrenciye kavratılması amaçlanmaktadır.
Dersin Özeti

Yeni Medya kavramı, yeni medya araçları, yeni medyanın özellikleri.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Sanat alanlarına yeni medya kanallarını uyarlama

2. Geleneksel medya ile yeni medya arasında bağlantı kurmak Yeni medyanın tanımlanması

3. Yeni medya araçlarının yorumlanması

4. Yaratma uygulama sürecindeki tasarım sorunlarının kavranarak doğru sonuca varacak.

5. Yeni medyadaki etik değerleri tanımlama.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 2 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İletişim Kavramı
2. Hafta İletişim Modelleri
3. Hafta Teknolojinin Toplumsal Yapıya Etkileri
4. Hafta İletişim ve Teknoloji İlişkisi
5. Hafta Yeni Medya ve Özellikleri
6. Hafta Alternatif Medya ve İletişim Teknolojileri
7. Hafta İnternet ve İletişim
8. Hafta Ara SINAV
9. Hafta Kablosuz İletişim Teknolojileri
10. Hafta Bluetooth, GPRS, LAN, WLAN, WAP
11. Hafta Televizyon Yayıncılık Teknolojileri
12. Hafta Uydu Teknolojisi
13. Hafta Video Konferans Sistemi
14. Hafta Genel Değerlendirme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 Halkla İlişkiler ve Tanıtım konusunda temel bilgilere sahip olmak 3 3 4 3 4
PY2) PY 02 İnsan kaynakları konusunda temel bilgilere sahip olmak 3 4 3 4 4
PY3) PY 03 Pazarlama konusunda temel bilgilere sahip olmak 5 3 4 4 4
PY4) PY 04 Güzel sanatlar ve estetik konularında temel bilgilere sahip olmak 3 4 4 3 5
PY5) PY 05 Bilgi teknolojileri konusunda temel bilgilere sahip olmak 3 5 5 4 3
PY6) PY 06 Hukukun temel kavramları hakkında bilgi sahibi olmak 3 5 4 4 5
PY7) PY 07 Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında proje yapabilmek için temel proje bilgilerine sahip olmak 3 4 5 4 3
PY8) PY 08 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında bilgileri özümseyebilmek 5 5 4 3 4
PY9) PY 09 Yabancı dil ve Mesleki Yabancı dil bilgilerine sahip olmak 3 5 4 4 3
PY10) PY 10 Türkçeyi etkili ve düzgün kullanabilmek 3 5 4 5 3
PY11) PY 11 İletişim alanında temel bilgilere sahip olmak 4 5 3 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 10 0 20
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 8 1 9
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri