HIT 208

Halkla İlişkiler Stratejileri

Dersin Adı: HIT 208 Halkla İlişkiler Stratejileri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Coşkun DURSUN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Göksel, Ahmed Bülent. (2010).Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi. Ankara: Nobel Dağıtım. 2. Asna, Alaeddin. (2006.) Kuramda ve Uygulamada Halkla İlişkiler. Ankara: Pozitif Yayınları.
Yardımcı Ders Kitabı Ders notları ve internet kaynakları.
Dersin Amacı Stratejik halkla ilişkiler yönetimi için gerekli teorik bilgileri vererek halkla ilişkilerde kampanya tasarlama, düzenleme kampanya yönetimi ve etkinliğinin ölçümü konusunda bilgi ve beceri kazandırmak.
Dersin Özeti

Stratejinin tanımından hareketle halkla ilişkilerde doğru stratejiyi belirleme ve uygulama, yönetimi ve çalışanları stratejinin bir parçası yapma, kampanya tasarım ve uygulama süreci, medyayla ilişkiler, medya seçimi ve planlaması, bütçeleme, kampanya etkinliğinin ölçümü, örnek uygulamalar , kriz yönetimi.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Halkla İlişkilerde strateji belirleme

2. Halkla İlişkilerde sektör ve rakiplerin analiz edebilme

3. Reaktif halkla ilişkiler ve proaktif halkla ilişkiler bilgi ve tercihi

4. Bütçeleme ve değerlendirme becerisi

5. Yaratıcı fikirleri kampanyaya dönüştürebilme ve yönetebilme.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Halkla ilişkilerde doğru stratejiyi belirleme ve uygulama
2. Hafta Halkla İlişkileri kurumsal politika olarak benimsetebilme , Yönetimi ikna ve yönetebilme sanatı
3. Hafta Medyayla ilişkiler, medya seçimi ve planlaması.
4. Hafta Üretim ve hizmet sektörünün halkla ilişkiler ihtiyaçları, Halkla ilişkiler stratejilerinde sektör farklılıkları ve sonuçları
5. Hafta 5 Sağlık ve eğitim sektöründe stratejik halkla ilişkiler yönetimi başarılı kampanyaların görsel tanıtımları ve başarı hikayeleri
6. Hafta Turizm ve finans sektöründe stratejik halkla ilişkiler
7. Hafta Ara SINAV
8. Hafta Pazarlama odaklı halkla ilişkilerin tanımı ve uygulama alanları
9. Hafta SEMİNER, Fuar, sergi , kongre organizasyonu
10. Hafta SEMİNER, Fuar, sergi , kongre organizasyonu
11. Hafta Öğrencilerin atölye çalışmaları ve sunumları
12. Hafta Öğrencilerin atölye çalışmaları ve sunumları
13. Hafta Öğrencilerin atölye çalışmaları ve sunumları
14. Hafta YILSONU SINAVI
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 4 4 4 4 4
PY2) PY 02 5 5 4 4 4
PY3) PY 03 4 4 4 4 4
PY4) PY 04 4 4 4 4 4
PY5) PY 05 5 4 5 4 4
PY6) PY 06 4 4 5 5 5
PY7) PY 07 4 4 4 4 5
PY8) PY 08 5 5 4 4 4
PY9) PY 09 5 5 4 4 5
PY10) PY 10 4 4 4 4 5
PY11) PY 11 4 4 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 4 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 10 10 20
Sunum / Seminer hazırlama 1 15 10 25
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 1 18 9 27
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 18 17 35
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri