HIT 205

Reklam Yapım Teknikleri

Dersin Adı: HIT 205 Reklam Yapım Teknikleri
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi HIT 112 kodlu reklamcılk dersini almış ve bu dersten başarılı olmuş olmak.
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Gülcan DEMİRAL
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Avery, Jim. Çev. Celil Oker, Kampanya Planlaması, İstanbul: Reklamcılık Vakfı Yayınları, 2000.
Yardımcı Ders Kitabı Ders notları ve internet kaynakları.
Dersin Amacı Reklam kampanyalarında yaratıcı süreç için gerekli teknikleri kullanarak, analitik düşünceye uygun, planlı bir çalışma sonucunda belirlenen iletişim problemine; stratejik ve kreatif çözümler üretebilmek amaçlanmaktadır.
Dersin Özeti
Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Reklam kampanyasını ve içeriklerini tanımlayabilecek.

2. Durum analizini tanımlayabilecek.

3. Reklamcılıkta yaratıcı süreci ve özelliklerini ifade edebilecek

4. Reklamda ana stratejileri kullanabilecek.

5. Reklam kampanyası tasarlayabilecek.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Reklam kampanyası ve özellikleri
2. Hafta Kreatif uygulama için sektör seçimi.
3. Hafta Şirket analizi, ürün ya da hizmet analizleri
4. Hafta Pazar, rakip, SWOT ve hedef kitle analizleri
5. Hafta Konumlandırma stratejileri ve medya araştırmaları.
6. Hafta İletişim problemi ya da problemlerinin belirlenmesi.
7. Hafta Ara SINAV
8. Hafta Reklamda yaratıcı süreç ve strateji geliştirme.
9. Hafta Mesaj stratejisinin belirlenmesi
10. Hafta Vaad, appeal, yapım teknikleri, çekim formatları ve anlatım tarzları .
11. Hafta Kreatif süreç
12. Hafta Kreatif süreç
13. Hafta Kreatif süreç
14. Hafta YILSONU SINAVI
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 Halkla İlişkiler ve Tanıtım konusunda temel bilgilere sahip olmak 4 5 4 4 4
PY2) PY 02 İnsan kaynakları konusunda temel bilgilere sahip olmak 3 3 4 3 3
PY3) PY 03 Pazarlama konusunda temel bilgilere sahip olmak 4 4 3 4 4
PY4) PY 04 Güzel sanatlar ve estetik konularında temel bilgilere sahip olmak 4 3 4 3 4
PY5) PY 05 Bilgi teknolojileri konusunda temel bilgilere sahip olmak 3 3 3 3 4
PY6) PY 06 Hukukun temel kavramları hakkında bilgi sahibi olmak 3 3 3 4 3
PY7) PY 07 Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında proje yapabilmek için temel proje bilgilerine sahip olmak 4 5 5 4 5
PY8) PY 08 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi alanında bilgileri özümseyebilmek 3 3 3 3 3
PY9) PY 09 Yabancı dil ve Mesleki Yabancı dil bilgilerine sahip olmak 3 3 3 3 4
PY10) PY 10 Türkçeyi etkili ve düzgün kullanabilmek 3 3 4 3 4
PY11) PY 11 İletişim alanında temel bilgilere sahip olmak 4 5 4 3 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 0 8 8
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri