HIT 112

Reklamcılık

Dersin Adı: HIT 112 Reklamcılık
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Mehmet CARLIK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Elden, Müge. (2009). Reklam ve Reklamcılık. İstanbul: Say Yayınları. 2. Gıyasettin, Tayfur. (2010). Reklamcılık. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 3.Elden, Müge –Ulukök, Özkan- Yeygel, Sinem . (2005) Şimdi Reklamlar. İstanbul:İletişim Yayınları
Yardımcı Ders Kitabı Ders notları ve internet kaynakları.
Dersin Amacı Bu derste, reklam tasarımında kullanılan Adobe Photoshop ve Corel Draw gibi programlar incelenecek ve bu temel grafik tasarım programlar üzerinden reklam, basın ve gazete sayfası uygulamaları yapılacaktır.
Dersin Özeti

 Reklamın tanımı, reklam türleri, reklamın işleyiş süreçleri.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Reklam ve reklamcılıkla ilgili genel tanımları bilmek

2. Hedef kitle, mecra seçimi ve analizlerini yapabilmek

3. Kampanya tasarlama ve yaratıcı reklam metni yazabilmek, reklam içerik analizi yapabilmek

4. Reklamın etkinliğini ölçebilmek

5. Reklam sektörünün genel durumunu ve reklam stratejilerini kavrayabilmek

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 5
Proje/Sunum/Seminer 1 5
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Reklamın Tanımı ve Tarihsel Gelişimi
2. Hafta Reklam Türleri ve Reklam Başlıkları
3. Hafta Reklamın İşleyiş Süreci
4. Hafta Göstergebilim
5. Hafta Uygulama
6. Hafta Uygulama
7. Hafta Ara SINAV
8. Hafta Reklam ve Tüketici Davranışları
9. Hafta Reklamda Ölçme ve Değerlendirme
10. Hafta Reklamda Ölçme ve Değerlendirme
11. Hafta Uygulama
12. Hafta Uygulama
13. Hafta Uygulama
14. Hafta YILSONU SINAVI
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 3 3 3 4 4
PY2) PY 02 3 4 4 4 3
PY3) PY 03 4 4 4 3 4
PY4) PY 04 3 4 4 3 3
PY5) PY 05 4 4 4 4 4
PY6) PY 06 3 3 3 3 3
PY7) PY 07 4 4 4 3 3
PY8) PY 08 4 3 3 4 3
PY9) PY 09 3 3 3 4 3
PY10) PY 10 4 4 4 4 3
PY11) PY 11 5 3 3 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 4 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 10 15 25
Sunum / Seminer hazırlama 1 18 12 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 1 9 17 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 14 12 26
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri