HIT 111

Tüketici Davranışları

Dersin Adı: HIT 111 Tüketici Davranışları
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Mehmet CARLIK
Dersin Öğretim Yönetimi
Önerilen Ders Kitabı slamoğlu, A.H., Altunışık, R., (2008), Tüketici Davranışları, Beta, İstanbul. Odabaşı, Y., Barış, G., (2002), Tüketici Davranışı, Media Cat, İstanbul.
Yardımcı Ders Kitabı Ders notları ve internet kaynakları.
Dersin Amacı İşletmelerde pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında tüketici davranışlarının önemini vurgulayarak, bu bağlamda tüketici davranışlarının nasıl ve hangi faktörlerin etkisi altında oluştuğunun belirlenmesi, bu dersin amacını oluşturmak
Dersin Özeti

Bu derste, tüketici davranışının pazarlamadaki önemi, tüketici davranışının özellikleri, tüketici davranışı ve pazarlama stratejisi ilişkisi ve tüketici davranışını etkileyen çeşitli faktörler ele alınacaktır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Pazarlama biliminde tüketici kavramını adlandırır.

2. Pazarlama biliminde tüketici davranışlarının diğer disiplinlerle arasındaki bağlantıyı ifade eder.

3. Pazarlama uygulamaları açısından tüketici davranışlarını etkileyen faktörleri yorumlar.

4. Pazarlama uygulamaları açısından tüketicilerin satın alım sonrası davranışlarını açıklar.

5. İşletme uygulamaları açısından pazarlama stratejisini tüketici davranışlarıyla yapılandırır.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Tüketici Davranışları genel analizi
2. Hafta Tüketici davranışlarında kültürler arası değişkenlik
3. Hafta Tüketim kültürünün analizi
4. Hafta Değişen toplumlarda değer analizi
5. Hafta Seçim modelleri: kalitatif
6. Hafta Seçim modelleri: kantitatif
7. Hafta Ara SINAV
8. Hafta Cinsiyet rollerinin analizi
9. Hafta Kentleşme ve satın alma analizi
10. Hafta Postmodern pazarlama ve tüketici davranışları
11. Hafta Markalaşma sürecinde tüketici davranış analizleri
12. Hafta Pazarlama düzenlemeleri ve tüketici davranışları
13. Hafta Türkiye genelinde tüketici davranış analizleri
14. Hafta YILSONU SINAVI
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 3 4 3 4 3
PY2) PY 02 3 4 4 4 4
PY3) PY 03 3 4 4 3 3
PY4) PY 04 3 4 3 3 3
PY5) PY 05 3 4 3 4 3
PY6) PY 06 3 4 4 3 3
PY7) PY 07 4 4 4 4 4
PY8) PY 08 3 3 3 3 3
PY9) PY 09 3 3 3 3 3
PY10) PY 10 3 3 3 4 5
PY11) PY 11 3 4 4 4 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 0 9 9
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri