HIT 108

Halkla İlişkiler II

Dersin Adı: HIT 108 Halkla İlişkiler II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Coşkun DURSUN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Yatkın, Ahmet ve Yatkın, Ümmühan. (2010). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 2.Geçikli, Fatma. (2010) Halkla İlişkiler ve İletişim, İstanbul: Beta Yayınevi. 3. Özer, Mehmet Akif (2012) Halkla İlişkiler Dersleri, Ankara: Adalet Yayınevi. 4. Peltekoğlu, Filiz
Yardımcı Ders Kitabı Ders notları ve internet kaynakları.
Dersin Amacı Öğrencilere halkla ilişkiler faaliyetleri konusunda temel bilgi vermek.
Dersin Özeti

Halkla ilişkilerde asınla ilişkiler, imaj yönetimi, kriz yönetimi, halkla ilişkiler ve kamuoyu, halkla ilişkiler ve lobicilik, halkla ilişkiler ve kamu kuruşları.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Halkla ilişkiler uzmanlığının gereklerini tanıtmak

2. Kuruluşlarda Halkla İlişkileri için geçerli olan işlevleri,

3. Kuruluşlarda Halkla İlişkileri için geçerli olan ilke ve kuralları belirtmek

4. Halkla İlişkiler etkinliklerini belirlemek

5. Halkla İlişkiler yöntemlerinin pratik uygulamalarını öğrenciye aktarmak.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Halkla İlişkilerde Basının Yeri ve Basınla İlişkiler
2. Hafta Halkla İlişkilerde Basın Bülteni Hazırlama
3. Hafta Halkla İlişkiler Uzmanı için Gerekli Gazetecilik Bilgileri
4. Hafta Halkla İlişkiler Birimlerinin Toplumsal Sorumluluk Anlayışı Halkla İlişkiler ve Kamu Kuruşları
5. Hafta Halkla İlişkiler ve İmaj Yönetimi
6. Hafta Genel Tekrar
7. Hafta ARA SINAV
8. Hafta Halkla ilişkiler ve Kriz Yönetimi
9. Hafta Halkla İlişkiler ve Lobicilik
10. Hafta Halkla İlişkiler ve reklam çalışmalarında medya planlama
11. Hafta Halkla İlişkiler ve reklam çalışmalarında medya planlama
12. Hafta Halkla İlişkiler ve Etik Değerler
13. Hafta Vaka Çalışması
14. Hafta YIL SONU SINAVI
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 5 5 5 4 4
PY2) 4 3 4 3 3
PY3) 3 3 3 4 3
PY4) 3 3 4 4 4
PY5) 3 3 3 4 4
PY6) 4 4 4 3 3
PY7) 4 3 4 4 5
PY8) 3 3 4 3 3
PY9) 3 3 4 3 4
PY10) 3 4 4 3 4
PY11) 4 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 20 0 20
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 4 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 2 7 0 14
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 11
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri