HIT 104

Görsel İletişim Tasarımı

Dersin Adı: HIT 104 Görsel İletişim Tasarımı
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Mehmet CARLIK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Teker, Ulufer. (2009). Grafik Tasarım ve Reklam. İstanbul: Yorum Sanat Basımevi. 2. Uçar, Tevfik Fikret. (2004). Görsel İletişim ve Grafik Tasarım. İstanbul: Inkılap Kitabevi.
Yardımcı Ders Kitabı Ders notları ve internet kaynakları.
Dersin Amacı Bu derste, reklam tasarımında kullanılacak olan temel tasarım ilkeleri, renk, doku gibi görsel tasarım elemanları ele alınacaktır
Dersin Özeti

Derste görsel iletişimin öğelerinin etkin mesaj içeriği oluşturmada nasıl kullanılması gerektiği çeşitli örneklerle çalışılacaktır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Görselleri mesaj oluşturmada metin içerisinde etkin kullanır.

2. İmajların tutum ve kararlara etkisini kavrar.

3. Görsel tasarım öğelerini bilir.

4. Görsel algıyı tarif eder.

5. Göstergebilim unsurlarını açıklar.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 5
Proje/Sunum/Seminer 1 5
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Görsel İletişimin Gelişim Süreci
2. Hafta Görsel Kültür
3. Hafta Görsel İletişim Öğeleri ve İlkeleri
4. Hafta Uygulama
5. Hafta Uygulama
6. Hafta Uygulama
7. Hafta Ara SINAV
8. Hafta Görsel Algı
9. Hafta İmajların Tutum ve Kararlara Etkisi
10. Hafta Renklerin görsel tasarıma etkisi
11. Hafta Sıcak ve soğuk renklerin ambalaj oluşumundaki yeri
12. Hafta Renklerin insan üzerindeki etkileri
13. Hafta Renkler ve görsel tasarım
14. Hafta YILSONU SINAVI
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 3 3 3 3 3
PY2) PY 02 4 4 4 4 4
PY3) PY 03 3 3 3 3 3
PY4) PY 04 4 4 4 4 4
PY5) PY 05 3 3 4 4 4
PY6) PY 06 3 3 3 4 4
PY7) PY 07 3 3 3 5 4
PY8) PY 08 3 3 3 3 4
PY9) PY 09 4 3 3 4 3
PY10) PY 10 4 3 4 4 4
PY11) PY 11 4 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 4 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 12 14 26
Sunum / Seminer hazırlama 1 11 12 23
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 1 0 16 16
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 4 8 12
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri