EBE 103

Sağlığın Geliştirilmesi

Dersin Adı: EBE 103 Sağlığın Geliştirilmesi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Fatma YILMAZ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı PenderNj.,Murdaugh Cl., ParsonMa. HealthPromotion İn Nursing Practice. PearsonInc, New Jersey,2002.
Yardımcı Ders Kitabı Maurer Fa, Smith Cm. Community/ PublicHealthNursingPractice HealthForFamiliesAndPopulations.Fourth Edition. SaundersElseiver, St.Louis, 2009. S:471-531.
Dersin Amacı Bu Ders; Birey, Aile Ve Toplum Gruplarının Sağlığını Koruma Ve Geliştirme Üzerine Odaklanır. Bu Ders Kapsamında Öğrenciler, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarını Kazandırmada, Davranış Değiştirme Stratejilerini Planlama, Uygulama Ve Değerlendirme Konusunda Temel Düzeyde Bilgi Sahibi Olurlar.
Dersin Özeti

Karar Verme; Karar Verme Sürecinde Ebenin Rolü, Davranış

Değiştirme Süreci: Davranışa Başlama, Davranışa Başlama Teknikleri, Davranışı Sürdürme: Bireyin Davranışını Sürdürmesini Sağlayan Davranış Teknikleri, Sağlığı Geliştirme Programları Geliştirme: Beslenme Ve Kilo Kontrolü,Sağlığı Koruma Ve Geliştirmede Beslenmenin Rolü, Beslenme Davranışlarını Etkileyen Faktörler, Olumlu Beslenme Davranışları,  Ebenin Rolleri, Sağlığı Geliştirme Programları Geliştirme: Egzersiz Yönetimi, Sağlığı Geliştirme Programları Geliştirme: Egzersizde Uygulama Aşaması, Sağlığı Geliştirme Programları Geliştirme:  Ebenin, Sağlığı Geliştirme Programları Geliştirme: Sigara Bırakma, Sağlığı

Geliştirme Programları Geliştirme: Sigara Bırakmayı Kolaylaştıran

Davranış Teknikleri, Sağlığı Geliştirme Programları Geliştirme:

Ebenin Rolleri, Sağlık Davranışı Kazandırma Ve Sürdürmede Toplum Kaynakları

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu Dersi Alan Öğrenciden;

1. Sağlığı Koruma Ve Geliştirme Kavramlarını Öğrenme Ve Ebelik Uygulamalarına Yansıtabilme,

2. Bireye Olumlu Sağlık Davranışı Kazandırmada Davranış Değişim Sürecinin Önemini Kavrama,

3. Davranış Değişim Sürecinin Aşamalarını Ve Her Aşamada Kullanılabilecek Davranış Değiştirme Tekniklerini Öğrenme,

4.Bireye Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Kazandırmaya Yönelik Olarak; Egzersiz Ve Fiziksel İyilik, Beslenme Ve Kilo Kontrolü Ve Sigara Bırakma Konularında Sağlığı Geliştirme Programı Planlayabilme,

5. Bireye Olumlu Sağlık Davranışı Kazandırma Ve Sürdürmede Destek Olabilecek Toplum Kaynaklarını Tanımada, Bilgi Ve Beceri Kazanmış Olması Beklenir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sağlığı Koruma Ve Geliştirme Kavramları
2. Hafta Davranış Değiştirme Süreci: Karar Verme; Karar Verme Sürecinde Hemşirenin Rolü
3. Hafta Davranış Değiştirme Süreci: Davranışa Başlama, Davranışa Başlama Teknikleri,
4. Hafta Davranışı Sürdürme: Bireyin Davranışını Sürdürmesini Sağlayan Davranış Teknikleri
5. Hafta Sağlığı Geliştirme Programları Geliştirme: Beslenme Ve Kilo Kontrolü,Sağlığı Koruma Ve Geliştirmede Beslenmenin Rolü
6. Hafta Beslenme Davranışlarını Etkileyen Faktörler
7. Hafta Olumlu Beslenme Davranışları, Hemşirenin Rolleri
8. Hafta Ara sınav Haftası
9. Hafta Sağlığı Geliştirme Programları Geliştirme:Egzersiz Yönetimi Ve Egzersizde Uygulama Aşaması
10. Hafta Sağlığı Geliştirme Programları Geliştirme: Hemşirenin Rolleri
11. Hafta Sağlığı Geliştirme Programları Geliştirme: Sigara Bırakma
12. Hafta Sağlığı Geliştirme Programları Geliştirme: Sigara Bırakmayı Kolaylaştıran Davranış Teknikleri
13. Hafta Sağlığı Geliştirme Programları Geliştirme: Hemşirenin Rolleri
14. Hafta Sağlık Davranışı Kazandırma Ve Sürdürmede Toplum Kaynakları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ebelik Alanına Özgü Güncel Kuramsal Ve Uygulamalı Bilgiye Sahiptir. 4 5 3 3 4
PY2) Ebelik Alanına Özgü Bilimsel Ve Güncel Bilgiye Ulaşabilme, Bilginin Doğruluğunu, Geçerliliğini Ve Güvenilirliğini Değerlendirebilme Bilgisine Sahiptir. 4 5 3 3 4
PY3) Birey, Aile Ve Topluma Ebelik Alanında Kuramsal, Kanıta Dayalı Ve Uygulamalı Bilgileri Kullanarak, Bütüncül Bir Anlayışla Ve Sistematik Bir Yaklaşımla Ebelik Bakımını Verir, Verdiği Bakımın Etkisini Değerlendirir Ve Kaydeder. 5 4 5 3 5
PY4) Ebelik Etkinlik Alanlarında (Eğitim, Uygulama, Araştırma Ve Yönetim) Bilişim Ve Bakım Teknolojilerini Kullanır. 5 4 5 5 5
PY5) Ebelik Etkinlik Alanlarında İnsan Hakları Ve Onuruna Saygı Gösterip; Mevzuat, Mesleki Değerler Ve Etik İlkelere Uygun Davranır. 3 5 4 5 3
PY6) Mesleki Sorumluluk Bilinciyle Sağlık Ekibi Ve Diğer Disiplinlerle İşbirliği İçinde Çalışır. 5 4 3 5 5
PY7) Kişisel Ve Mesleki Gelişiminde Yaşam Boyu Öğrenme Yaklaşımını Benimser. 4 5 5 3 4
PY8) . Kişisel Ve Mesleki Etkinlik Alanlarında Eleştirel Düşünme Becerisini Ve Bilimsel Problem Çözme Yaklaşımını Kullanır 5 4 3 4 5
PY9) Mesleki Etkinlik Alanlarında Kişiler Arası Ve Kültürler Arası İletişim Becerilerini Etkili Kullanır 5 3 4 4 5
PY10) Mesleki Aktivite Ve Uygulamalarını Etkin Ve Güvenli Şekilde Belgeler/Doğru Ve Etkili Kayıt Tutar. 4 5 5 4 4
PY11) . Etik İlkelerin Ve Etik Kurulların Eğitim Uygulama Ve Araştırma Alanlarında Birey Ve Toplum İçin Önemini Bilir. 5 4 3 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 0 2 26
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 0 5
Yari Yılsonu sınavı 1 5 0 5
Toplam İş Yükü (Saat) 114
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri