HEM 101

Anatomi

Dersin Adı: HEM 101 Anatomi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Teoman İsmailoğlu
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Süzen B. İnsan Anatomisine giriş, Marmara Basın Yayın, İstanbul, 2005. Sobotta İnsan Anatomisi Atlası, 2006. YıSüzen B. İnsan Anatomisine giriş, Marmara Basın Yayın, İstanbul, 2005. Sobotta İnsan Anatomisi Atlası, 2006. Yıldırım M. İnsan Anatomisi, Nobel
Yardımcı Ders Kitabı Powerpoint ders notları.
Dersin Amacı İnsan anatomisi konusunda bilgi ve beceri sahibi olması, hastanın şikâyetlerinin olduğu vücut bölgesindeki organları tanıyıp, aralarında ilişki kurabilmesini sağlamak
Dersin Özeti

Anatominin genel dili olan Latincenin temel anatomik yapılardaki karşılığının öğretilmesini takiben, insan vücudunu oluşturan organların yerlerini, komşuluklarını, damar ve sinirlerini ve birbirleri ile ilişkilerini maketler üzerinde anlatmak ve öğrencinin kendi vücudunu ve hastanın vücudunu tanımasını sağlamaktır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

Sindirim sisteminin ve ürogenital sistemin anatomik yapısını ayırt etmek 

Sinir sisteminin, endokrin sistemin ve duyu organlarının anatomik yapısını ayırt etmek 

Dolaşım sisteminin, solunum sisteminin ve toraksın anatomik yapısını ayırt etmek 

Kas ve iskelet sisteminin anatomik yapısını ayırt etmek

İnsan vücudunun temel yapısını ayırt etmek

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Anatominin tanımı, genel bölümler, temel Latince kavramlar
2. Hafta Anatomik terimlere devam ve hücrenin yapısı, organelleri ve boyun bölgesi
3. Hafta İskelet sistemi anatomisi
4. Hafta Eklemler ve kaslar
5. Hafta Dolaşım sistemi anatomisi
6. Hafta Endokrin sistem anatomisi
7. Hafta Solunum sistemi anatomisi
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Sindirim sistemi anatomi
10. Hafta Boşaltım sistemi anatomisi
11. Hafta Ürogenital sistem anatomisi
12. Hafta Merkezi ve periferik sinir sistemi anatomisi
13. Hafta 5 Duyunun anatomisi
14. Hafta İnsan vücudunun topoğrafik anatomisi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ebelik Alanına Özgü Güncel Kuramsal Ve Uygulamalı Bilgiye Sahiptir. 2 3 3 4 3
PY2) Ebelik Alanına Özgü Bilimsel Ve Güncel Bilgiye Ulaşabilme, Bilginin Doğruluğunu, Geçerliliğini Ve Güvenilirliğini Değerlendirebilme Bilgisine Sahiptir. 2 3 3 3 5
PY3) Birey, Aile Ve Topluma Ebelik Alanında Kuramsal, Kanıta Dayalı Ve Uygulamalı Bilgileri Kullanarak, Bütüncül Bir Anlayışla Ve Sistematik Bir Yaklaşımla Ebelik Bakımını Verir, Verdiği Bakımın Etkisini Değerlendirir Ve Kaydeder. 3 4 5 3 5
PY4) Ebelik Etkinlik Alanlarında (Eğitim, Uygulama, Araştırma Ve Yönetim) Bilişim Ve Bakım Teknolojilerini Kullanır. 3 3 2 3 5
PY5) Ebelik Etkinlik Alanlarında İnsan Hakları Ve Onuruna Saygı Gösterip; Mevzuat, Mesleki Değerler Ve Etik İlkelere Uygun Davranır. 3 3 3 2 2
PY6) Mesleki Sorumluluk Bilinciyle Sağlık Ekibi Ve Diğer Disiplinlerle İşbirliği İçinde Çalışır. 3 2 4 4 5
PY7) Kişisel Ve Mesleki Gelişiminde Yaşam Boyu Öğrenme Yaklaşımını Benimser. 3 2 3 3 3
PY8) Kişisel Ve Mesleki Etkinlik Alanlarında Eleştirel Düşünme Becerisini Ve Bilimsel Problem Çözme Yaklaşımını Kullanır 3 3 3 4 5
PY9) Mesleki Etkinlik Alanlarında Kişiler Arası Ve Kültürler Arası İletişim Becerilerini Etkili Kullanır 4 4 3 4 3
PY10) Mesleki Aktivite Ve Uygulamalarını Etkin Ve Güvenli Şekilde Belgeler/Doğru Ve Etkili Kayıt Tutar. 3 5 4 4 3
PY11) Etik İlkelerin Ve Etik Kurulların Eğitim Uygulama Ve Araştırma Alanlarında Birey Ve Toplum İçin Önemini Bilir 3 4 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 11
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 4 70
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 14 0 2 28
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 0 5
Yari Yılsonu sınavı 1 5 0 5
Toplam İş Yükü (Saat) 161
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri