GRF 218

Tipografik Uygulamar

Dersin Adı: GRF 218 Tipografik Uygulamar
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım,Proje,Sorular&Cevaplar
Önerilen Ders Kitabı Becer, Emre (1999), İletişim ve Grafik Tasarım, Dost kitabevi,
Yardımcı Ders Kitabı Clair, Kate. A Typographic Workbook: A Primer to History, Techniques, and Artistry.
Dersin Amacı Tipografinin önemli öğelerinden olan harf, sözcük, satır ve boşluk düzenleri; sayfa üzerinde yapılan görsel ve işlevsel düzen hakkında bilgi ve deneyim kazandırmak
Dersin Özeti

Tipografinin grafik tasarım alanındaki yerini ve önemini ortaya koymak.Konuya ve konsepte uygun font seçimi üzerine çalışmalar yaparak fontların özelliklerini tanımak.

 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1-Çok yönlü ve zengin düşünebilme yetisi 

2-Resim, fotoğraf ve benzeri görseller kullanarak  tipografik tasarımlar yapmak

3-Tipografik karakterlerle, görseller arasında uygunluğun sağlanması 

4-Tipografik mesajların doğru olarak alıcıya iletilmesi

5-Tipografik portre, tipografik figür yaratma gibi alanlarda projler üreterek doğru tipografi ile tasarım yaratmak.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Tipografinin tanımı ve tarihi gelişimi
2. Hafta Tipografik karakterlerin sınıflandırılması
3. Hafta Tipografik karakterlerin sınıflandırılması
4. Hafta Tipografik sözdizimi,Tipografinin ana unsurları
5. Hafta Tipografik ölçüler
6. Hafta Yazı ailesi, yazı çeşitleri, kalınlıklarına göre yazılar ve isimlendirilmeleri
7. Hafta Yazı ailesi, yazı çeşitleri, kalınlıklarına göre yazılar ve isimlendirilmeleri
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Harf ve sözcüklerde biçim-karşı biçim,Marjlar
10. Hafta Tipografik mesaj tanımı, iyi ve kötü örnekler
11. Hafta Okunaklılık ve gerekliliği
12. Hafta Okunaklılığın önemli nitelikleri
13. Hafta Okunaklılığın önemli nitelikleri
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sanat ve estetik konularında bilgi sahibidir. 4 4 5 4 5
PY2) Sanat ve moda tarihi konularında bilgi sahibidir 4 5 5 4 5
PY3) Tekstil ve malzeme bilgisine sahiptir 4 4 5 5 4
PY4) Tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir. 5 5 4 4 5
PY5) Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir. 5 4 4 5 4
PY6) Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir. 5 5 4 4 5
PY7) Koleksiyon için gerekli trend ve pazar araştırmalarını gerçekleştirir. 4 4 5 5 4
PY8) Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar. 5 4 4 5 5
PY9) Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar. 5 4 5 5 4
PY10) Moda tasarımı alanına ait yöntem ve teknikleri uygular. 5 5 4 4 5
PY11) Tasarımların üretim, tüketim, pazarlama ve kullanım süreçlerini ve sonuçlarını öngörüp, yorumlayabilir. 5 4 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 0 2 4
Sunum / Seminer hazırlama 2 0 2 4
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 2 0 2 4
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri