GRF 213

Modern Sanat Tarihi

Dersin Adı: GRF 213 Modern Sanat Tarihi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Sorular&Cevaplar
Önerilen Ders Kitabı Sanat Tarihi Tahir Erdoğan Şahin,Dünya Sanat Tarihi Adnan Turani, Mary Hollingsworth, İnkılap Yayınevi
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Sanatsal bir olguyu, tarihi, sosyolojik, estetik, psikolojik, felsefi ve politik boyutuyla değerlendirebilecek bir entelektüel birikimin sağlanması amaçlanmaktadır.
Dersin Özeti

Modernizm sürecinde değerlendirilen sanat hareketleri ve akımlarının karşılaştırmalı olarak, felsefi, sosyolojik ve siyasal etmenlerle birlikte karşılaştırmalı olarak incelenmesi ve tartışılması

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Sanat akımları hakkında fikir sahibi olur.

2) Çağdaş sanat problemlerinin kökenine iner.

3) Sanat yapıtını kendi bağlamı içerisinde analiz eder.

               4) Sanat yapıtını bulunduğu zamanın ruhu içerisinde kavrar.                   

               5) Her tür sanat eserini tanıma ve tarihlendirebilme bilgisi kazanır.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Ders içeriği hakkında bilgilendirme
2. Hafta Primitif Halk Sanatları
3. Hafta Realizm, Empresyonizm,Romantizm sanat akımları
4. Hafta Empresyonizm, Post Empresyonizm sanat akımları
5. Hafta Sembolizm sanat akımı
6. Hafta Primitivizm, Fovizm, Ekspresyonizm sanat akımları
7. Hafta Kübizm sanat akımı
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Soyut Sanat akımı
10. Hafta Konstrüktivizm, Bauhaus
11. Hafta Sürrealizm sanat akımı
12. Hafta Fütürizm sanat akımı
13. Hafta Dadaizm sanat akımı
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Tasarımın kavram,ilke ve teorilerini tanımak 5 4 5 4 5
PY2) Sanatsal,kültürel,estetik gelişim ve etkilerini tarihsel ve çağdaş sanat ve tasarım ürünleri üzerinden değerlendirmek 5 4 5 4 5
PY3) Türkçe ve yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı anlatıma dayalı iletişim kurmak 5 5 5 5 5
PY4) Çizim boyama yapmak 5 4 5 4 5
PY5) Fotoğraf çekmek 5 5 5 5 5
PY6) Görsel tasarım yapmak 5 4 5 4 5
PY7) Tipografiyi görsel iletişim aracı olarak etkin kullanmak 5 5 5 5 5
PY8) Çalışmaları baskıya hazır hale getirmek 5 4 5 4 5
PY9) Bilgisayar ortamında güncel grafik yazılımları kullanmak 5 5 5 5 5
PY10) Web tasarımı yapmak 5 4 5 4 5
PY11) Mesleğin psikolojik,sosyolojik,etik ve ekonomik sorumluluk ve yükümlülüklerini uygulamak 5 4 5 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 5 2 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 22 0 22
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 20 0 20
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri