GRF 211

Artistik Desen

Dersin Adı: GRF 211 Artistik Desen
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Laboratuvar , Sorular&Cevaplar
Önerilen Ders Kitabı Klasik ve çağdaş dönem desen kaynakları
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Desen bilgisi yeterliliğini geliştirmek
Dersin Özeti

Klasik desen bilgisini çağdaş yaklaşımlarla geliştirmek

Dersin Öğrenim Çıktıları

1)   Açılar, hareket, form, ışık- gölge, tonal değerler vb. klasik kompozisyon bilgilerini uygular.

2)   Çizgisel desen, tonal desen, artistik desen, konstrüktivist desen çeşitlerini geliştirir.

3)   Çağdaş yaklaşımları gözlemleyerek alternatif çizim yöntemleri geliştirir.

4)   Malzemelerle sanatsal düşünceyi birleştirerek bireysel anlatım elemana dönüştürür.

                5)   Desen uygulama ve teorisi bilgisini İmgesel desene uyarlar.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Çizgisel, değerler ile kompozisyon çalışması
2. Hafta Canlı ve cansız model kullanarak lekesel desen araştırmaları
3. Hafta Çizgisel desen araştırmaları, araştırma çizgisi ile model ve nesne uygulaması
4. Hafta Çizgisel desen araştırmaları, araştırma çizgisi ile model ve nesne uygulaması
5. Hafta Canlı model ve nesne ilişkisi kurularak renkli malzeme ile desen çizimi
6. Hafta Farklı çizgi teknikleri
7. Hafta Modelden çalışma
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Figür etüdü
10. Hafta Modelden kısa süreli kroki çalışmaları
11. Hafta Durağan canlı ve cansız modelden kroki çalışmalar
12. Hafta Hareket halindeki canlı modelden kroki çalışmaları
13. Hafta İmgesel desen çalışması
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Tasarımın kavram,ilke ve teorilerini tanımak 5 5 5 5 5
PY2) Sanatsal,kültürel,estetik gelişim ve etkilerini tarihsel ve çağdaş sanat ve tasarım ürünleri üzerinden değerlendirmek 5 5 5 5 5
PY3) Türkçe ve yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı anlatıma dayalı iletişim kurmak 5 5 5 5 5
PY4) Çizim boyama yapmak 5 5 5 5 5
PY5) Fotoğraf çekmek 5 5 5 5 5
PY6) Görsel tasarım yapmak 5 5 5 5 5
PY7) Tipografiyi görsel iletişim aracı olarak etkin kullanmak 5 5 5 5 5
PY8) Çalışmaları baskıya hazır hale getirmek 5 5 5 5 5
PY9) Bilgisayar ortamında güncel grafik yazılımları kullanmak 5 5 5 5 5
PY10) Web tasarımı yapmak 5 5 5 5 5
PY11) Mesleğin psikolojik,sosyolojik,etik ve ekonomik sorumluluk ve yükümlülüklerini uygulamak 5 5 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 8 0 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri