GRF 211

Artistik Desen

Dersin Adı: GRF 211 Artistik Desen
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Laboratuvar , Sorular&Cevapla
Önerilen Ders Kitabı Klasik ve çağdaş dönem desen kaynakları
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Desen bilgisi yeterliliğini geliştirmek
Dersin Özeti

Klasik desen bilgisini çağdaş yaklaşımlarla geliştirmek

Dersin Öğrenim Çıktıları

1)   Açılar, hareket, form, ışık- gölge, tonal değerler vb. klasik kompozisyon bilgilerini uygular.

2)   Çizgisel desen, tonal desen, artistik desen, konstrüktivist desen çeşitlerini geliştirir.

3)   Çağdaş yaklaşımları gözlemleyerek alternatif çizim yöntemleri geliştirir.

4)   Malzemelerle sanatsal düşünceyi birleştirerek bireysel anlatım elemana dönüştürür.

                5)   Desen uygulama ve teorisi bilgisini İmgesel desene uyarlar.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Klasik desen: Çizgisel, değerler ile kompozisyon çalışması
2. Hafta Canlı ve cansız model kullanarak lekesel desen araştırmaları
3. Hafta Çizgisel desen araştırmaları, araştırma çizgisi ile model ve nesne uygulaması
4. Hafta Çizgisel desen araştırmaları, araştırma çizgisi ile model ve nesne uygulaması
5. Hafta Canlı model ve nesne ilişkisi kurularak renkli malzeme ile desen çizimi
6. Hafta Farklı çizgi teknikleri
7. Hafta Modelden çalışma
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Figür etüdü
10. Hafta Modelden kısa süreli kroki çalışmaları
11. Hafta Durağan canlı ve cansız modelden kroki çalışmalar
12. Hafta Hareket halindeki canlı modelden kroki çalışmaları
13. Hafta İmgesel desen çalışması
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alana özgü, kültür, estetik, yöntem, teknik ve malzemeler konusunda temel bilgilere sahiptir.. 5 4 5 5 5
PY2) Alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır. 5 5 4 4 4
PY3) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder, uygulamaya yönelik çözüm önerileri oluşturur. 5 5 5 5 5
PY4) Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu olarak çalışır. 4 5 5 4 5
PY5) Sanat ve tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5 5 4 5 5
PY6) Proje süreçleri içinde yer alır. 5 5 4 5 5
PY7) Sanat ve tasarım alanındaki kendi çalışmalarını değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler. 4 5 4 5 5
PY8) Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanır. 5 4 5 5 4
PY9) Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir. 4 4 5 5 5
PY10) Hedef kitlesini tanımlar ve ilişki kurar. 4 5 5 5 5
PY11) Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere doğru olarak aktarır. 4 5 5 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 8 0 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri