GRF 209

Karakter Tasarımı

Dersin Adı: GRF 209 Karakter Tasarımı
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Bilgisayar Destekli , Laboratuvar , Sorular&Cevapla
Önerilen Ders Kitabı Özer, Atilla, “İletişimin Çizgi Dili”, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1994 Özer, Atilla, “Kuramsal ve Uygulamalı Karikatür” 1998
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Öğrencinin karakter tasarımının temel ilkelerini öğrenmesi ve bu süreçte öğrendiklerini bir araya getirerek başarılı ve yaratıcı bir karakter tasarım paketi hazırlamaları sağlanır.
Dersin Özeti

Karikatürün tanımı,tekniği, tarihi ve çeşitleri hakkında bilgi.Türk mizah ve karikatür tarihine genel bakış.Karikatür Örneklerinin Gösterilmesi.

Figür, obje, mekan ilişkilerinin düzenlenmesinde çizgi bütünlüğü ve perspektif kurallarının uygulanması.Yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve yönlendirme.

Dersin Öğrenim Çıktıları
1)  Temel tasarım dersinde öğrenilen form, kompozisyon, çizgi gibi öğelerin karakter tasarımında kullanmak
 
2)  Karakter tasarımında profesyonel terim ve sunum standartlarını öğrenmek
 
3)  Karakter tasarım örneklerinin incelenmesi suretiyle yaratıcı ve özgün bir bakış açısı geliştirmek, farklı estetik yaklaşımlarla ilgili bilgi kazanmak.
 
4)  Kişisel stil, eğilim ve yetenekler üzerinde düşünmek 
 
5)  Özgün karakterler tasarlamak.
 
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 10
Proje/Sunum/Seminer 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Karakter tasarımının içeriği
2. Hafta Başarılı karakter tasarımı örnekleri incelenir
3. Hafta Hayatın içinden gözlemlerin nasıl karakter tasarımına aktarılabileceği tartışılır
4. Hafta Temel şekiller ve renkleri bir karakter tasarımında kullanma ilkeleri anlatılır
5. Hafta Karakter tasarımında temel tasarım ilkeleri gösterilir
6. Hafta Kişilik yaratımında şekillerin önemi tartışılır
7. Hafta Vücut dili, kompozisyon ve diğer tasarım öğeleri üzerinden karakter tasarımları tartışılır
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Yüz ifadeleri ve kişiliğin vurgulanması üzerinde ayrıntılı durulur
10. Hafta Hayvan tasarımında dikkat edilmesi gereken noktalar ayrıntılı incelenir
11. Hafta Profesyonel karakter sunum teknikleri
12. Hafta Karakter tasarım paketi üzerinde çalışılır
13. Hafta Bilgisayar uygulamalarında profesyonel sunuma hazır hale getirilir
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Tasarımın kavram,ilke ve teorilerini tanımak 5 4 5 4 5
PY2) Sanatsal,kültürel,estetik gelişim ve etkilerini tarihsel ve çağdaş sanat ve tasarım ürünleri üzerinden değerlendirmek 5 4 5 5 5
PY3) Türkçe ve yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı anlatıma dayalı iletişim kurmak 5 5 5 5 5
PY4) Çizim boyama yapmak 5 4 5 4 5
PY5) Fotoğraf çekmek 5 4 5 4 4
PY6) Görsel tasarım yapmak 5 5 5 5 5
PY7) Tipografiyi görsel iletişim aracı olarak etkin kullanmak 5 4 5 4 5
PY8) Çalışmaları baskıya hazır hale getirmek 5 5 5 5 5
PY9) Bilgisayar ortamında güncel grafik yazılımları kullanmak 5 4 5 4 5
PY10) Web tasarımı yapmak 5 4 5 4 5
PY11) Mesleğin psikolojik,sosyolojik,etik ve ekonomik sorumluluk ve yükümlülüklerini uygulamak 5 4 5 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 8 0 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri