GRF 204

İllustrasyon

Dersin Adı: GRF 204 İllustrasyon
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Bilgisayar Destekli , Laboratuvar , Sorular&Cevaplar
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Görsel iletişim tasarımında illüstrasyonun işlevini öğrenmek, uygulama becerisi edinmek
Dersin Özeti

Tasarımın görsel unsurlarından birisi olan illustrasyonu verilen projeye uygun farklı teknik ve yaklaşımlarla uygulamak

Dersin Öğrenim Çıktıları

1-İllüstrasyon metin ilişkisini kavramak

2-Kavramsal bir görselin oluşturulma sürecini öğrenmek

3-Farklı teknik ve uygulama yaklaşımlarının kullanımını sağlamak

4-İllustrasyonun farklı tasarım disiplinlerindeki işlevini kavramak ve bir proje içerisinde sunmak

5-Kazanılmış bilgi ve becerilerin özgün çalışmalara aktarılmasını sağlamak

 

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin içeriğine ilişkin anlatım ve bilgilendirme çalışması
2. Hafta İllüstrasyon teknikleri -malzemelerin, yaratıcı tekniklerin, stil ve çözümlerin projede uygulanması
3. Hafta Metne dayalı kavramsal içerikli görsel üretimi
4. Hafta Çalışma eskizlerinin değerlendirilmesi
5. Hafta Proje teslimi ve değerlendirme
6. Hafta Bir metne dayalı özgün; kapak, iç kapak, sayfa ve vinyet illüstrasyon tasarım çalışması
7. Hafta Çalışma eskizlerinin değerlendirilmesi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta İllüstrasyonun farklı kullanım alanlarını içeren özgün proje çalışması
10. Hafta Çalışma eskizlerinin değerlendirilmesi
11. Hafta Farklı teknik ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi
12. Hafta Proje teslimi ve değerlendirme
13. Hafta Kazanımları ölçmeye dayalı kısa uygulama çalışmaları
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Tasarımın kavram,ilke ve teorilerini tanımak 4 4 5 4 5
PY2) Sanatsal,kültürel,estetik gelişim ve etkilerini tarihsel ve çağdaş sanat ve tasarım ürünleri üzerinden değerlendirmek 4 5 4 4 5
PY3) Türkçe ve yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı anlatıma dayalı iletişim kurmak 4 4 5 4 4
PY4) Çizim boyama yapmak 5 5 4 5 5
PY5) Fotoğraf çekmek 5 4 4 5 4
PY6) Görsel tasarım yapmak 5 5 4 4 4
PY7) Tipografiyi görsel iletişim aracı olarak etkin kullanmak 4 5 5 4 5
PY8) Çalışmaları baskıya hazır hale getirmek 5 4 5 4 4
PY9) Bilgisayar ortamında güncel grafik yazılımları kullanmak 4 5 5 4 5
PY10) Web tasarımı yapmak 4 5 4 4 5
PY11) Mesleğin psikolojik,sosyolojik,etik ve ekonomik sorumluluk ve yükümlülüklerini uygulamak 5 4 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 12 0 12
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri