GRF 203

Ambalaj Tasarımı

Dersin Adı: GRF 203 Ambalaj Tasarımı
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Bilgisayar Destekli , Laboratuvar , Sorular&Cevapla
Önerilen Ders Kitabı Erdal, Gültekin (2009), Etkili Ambalaj Tasarımı, Dora Yayıncılık, Bursa.
Yardımcı Ders Kitabı ASD Bültenleri
Dersin Amacı Ambalajın tanımını kavramak.Ambalajın tarihini öğrenmek.Ambalajın günlük yaşantımızdaki yerini kavramak.Ambalaj renklerinin, tüketici üzerindeki etkilerini araştırmak
Dersin Özeti

Ürün ve Ambalaj ilişkisi temelinde marka kimliği, yüzey ve form tasarımına yönelik uygulama projelerinin gerçekleştirilmesidir

Dersin Öğrenim Çıktıları

1)  Ambalaj tasarımıyla ilgili sektörde başarılı olabilecek bilgi ve donanıma sahip olmak

2)  Öğrencinin iyi ve kötü ambalajı ayırt edebilme bilgi ve yeterliğine sahip olma

3)  Öğrenciler, ambalaj ile ambalajın içindeki ürün arasında bağlantılar kurarak, kalitesi hakkında yorumlarda bulunabilme

4)  Tüketici odaklı ambalajların özelliklerini söyleyebilmek ve aynı özelliklerde yeni tasarımlar yapabilme

5)  Ambalajların kolay ve hızlı kullanılmasının tüketici üzerindeki olumlu etkilerini tartışabilme

6)  Ambalaj üzeri etiketleri tanıma ve ürüne-ambalaja uygun etiketler tasarlayabilmesi

7)  Ambalaj kapaklarını tanıyabilme ve ambalaja uygun kapaklar tasarlayabilme

8)  Ambalajın tüketici hedef kitlesinin özelliklerine göre tasarlanabilmesi

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 10
Proje/Sunum/Seminer 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin amacı, önemi ve ambalajın gerekliği hakkında bilgilendirme
2. Hafta Ambalaj tasarım öncesi, ürün ve tasarım örnekleri hakkında bilgilendirme
3. Hafta Ambalaj maketi tasarımı ve özellikleri
4. Hafta Ambalaj maketi tasarımı ve özellikleri
5. Hafta Ambalaj maketi tasarımı ve özellikleri
6. Hafta Ambalajın ürün ve form özelliklerinin tanımlanması
7. Hafta Ambalajın ürün ve form özelliklerinin tanımlanması
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Ambalaj üzeri etiketleri, çeşitleri ve önemi
10. Hafta Ambalaj üzeri etiketleri, çeşitleri ve önemi
11. Hafta Ambalaj Kapakları, tanımı ve çeşitleri
12. Hafta Ambalaj Kapakları, tanımı ve çeşitleri
13. Hafta Ambalaj Kapakları, tanımı ve çeşitleri
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Tasarımın kavram,ilke ve teorilerini tanımak 4 5 4 5 5
PY2) Sanatsal,kültürel,estetik gelişim ve etkilerini tarihsel ve çağdaş sanat ve tasarım ürünleri üzerinden değerlendirmek 4 4 5 5 5
PY3) Türkçe ve yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı anlatıma dayalı iletişim kurmak 5 4 5 5 4
PY4) Çizim boyama yapmak 5 4 5 4 5
PY5) Fotoğraf çekmek 4 5 5 5 4
PY6) Görsel tasarım yapmak 5 4 5 4 5
PY7) Tipografiyi görsel iletişim aracı olarak etkin kullanmak 4 5 5 4 4
PY8) Çalışmaları baskıya hazır hale getirmek 4 5 4 4 5
PY9) Bilgisayar ortamında güncel grafik yazılımları kullanmak 5 5 4 5 4
PY10) Web tasarımı yapmak 4 5 4 5 4
PY11) Mesleğin psikolojik,sosyolojik,etik ve ekonomik sorumluluk ve yükümlülüklerini uygulamak 5 4 5 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 5 2 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 12 0 12
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 2 20 0 40
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 6 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri