GRF 202

Grafik ve Masaüstü Yayıncılık

Dersin Adı: GRF 202 Grafik ve Masaüstü Yayıncılık
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Bilgisayar Destekli , Laboratuvar , Sorular&Cevaplar
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bir grafik tasarım ürününün üretiminde, masaüstü yayıncılık sürecinin doğru bir şekilde sonlandırılabilmesi için gerekli bilgi ve kavramların, baskı öncesi ve sonrası süreçlerin anlatılması
Dersin Özeti

Masaüstü yayıncılığın temel kavramlarının anlatılması, masaüstü yayıncılıkta kullanılan yazılımlar ile uygulamaların yapılması

Dersin Öğrenim Çıktıları

1)  Masaüstü yayıncılığa ilişkin temel kavramları bilir.

2) Grafik tasarım ürünlerinin üretim süreçlerine ilişkin bilgi sahibi olur.

                3) Problemi tanımlama, araştırma, planlama ve pratiğe dökme gibi "çalışma yöntemi oluşturma" bilincini kazanabilir.

                4) Görsel açıdan tasarıma  yönelik projeler gerçekleştirilir.

                5) Grafik üretim yazılımlarının basılı iş hazırlamaktaki inceliklerini edinebilmesi

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin içeriğinin sunulması
2. Hafta Masaüstü yayıncılığın temel kavramları
3. Hafta Kullanılan programlar
4. Hafta Rengi tanımlamak. Renk uzayları. Bit derinliği kavramı
5. Hafta Piksel, vektör ve interpolasyon kavramları. Baskı öncesi hazırlık. Baskı çeşitleri
6. Hafta Çözünürlük kavramı. Dosya saklama formatları.Kağıt ölçüleri.Kağıt hesapları
7. Hafta Birinci projeye ilişkin eskiz geliştirme ve geri bildirim
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta İkinci projeye ilişkin eskiz geliştirme ve geri bildirim
10. Hafta İkinci projeye ilişkin eskiz geliştirme ve geri bildirim
11. Hafta İkinci projenin teslimi ve değerlendirme
12. Hafta Final projesine ilişkin eskiz geliştirme ve geri bildirim
13. Hafta Final projesine ilişkin eskiz geliştirme ve geri bildirim
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Tasarımın kavram,ilke ve teorilerini tanımak 5 4 5 4 5
PY2) Sanatsal,kültürel,estetik gelişim ve etkilerini tarihsel ve çağdaş sanat ve tasarım ürünleri üzerinden değerlendirmek 5 4 5 4 5
PY3) Türkçe ve yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı anlatıma dayalı iletişim kurmak 5 5 5 5 5
PY4) Çizim boyama yapmak 5 4 5 4 5
PY5) Fotoğraf çekmek 5 5 5 5 5
PY6) Görsel tasarım yapmak 5 4 5 4 5
PY7) Tipografiyi görsel iletişim aracı olarak etkin kullanmak 5 5 5 5 5
PY8) Çalışmaları baskıya hazır hale getirmek 5 4 5 4 5
PY9) Bilgisayar ortamında güncel grafik yazılımları kullanmak 5 5 5 5 5
PY10) Web tasarımı yapmak 5 4 5 4 5
PY11) Mesleğin psikolojik,sosyolojik,etik ve ekonomik sorumluluk ve yükümlülüklerini uygulamak 5 4 5 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 16 0 32
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri