GRF 107

Sanat Tarihi

Dersin Adı: GRF 107 Sanat Tarihi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım,Sorular&Cevaplar,Tartişma
Önerilen Ders Kitabı Sanat Tarihi Tahir Erdoğan Şahin,Dünya Sanat Tarihi, Mary Hollingsworth, İnkılap Yayınevi
Yardımcı Ders Kitabı Sanatın Öyküsü, E.H. Gombrich, Remzi Kitabevi
Dersin Amacı İlk uygarlıklardan 17. yüzyıla, sanatsal üretim sürecinin kaynakları, nedenleri, sosyolojik, siyasi, felsefi dayanakları ile birlikte ele alınarak, öğrencinin bu süreci kesintisiz olarak örneklerle, karşılaştırmalı olarak izlemesi ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Özeti

Uygarlıkların Mısır, Mezopotamya ve Anadolu ekseninde ortaya çıkışları ve gelişimleri inançları,  sanatları ve birbirleriyle olan etkileşimleri anlatılır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1)      Tarih öncesi dönemden modern döneme kadar olan süreci tanır.

2)      Söz konusu dönemler hakkında karşılaştırmalar yaparak sorgular.

3)      Bilgileri kendi alanıyla ilişkilendirir.

4)      Sanatın ortaya çıkış, gelişim ve değişim sürecini analiz ederek kendi cümleleriyle ifade eder.

5)      Sanatı sosyolojik, siyasal, felsefi zeminiyle bir bütün olarak değerlendirir.

        

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin kapsamı hakkında bilgilendirme
2. Hafta Tarih Öncesi Çağlarda Anadolu
3. Hafta Mısır, Mezopotamya, Anadolu uygarlıklarında sanatın gelişimi
4. Hafta Yunan Sanatı
5. Hafta Bizans sanatı ve Roma uygarlıklarında sanat
6. Hafta Roman Sanatı
7. Hafta Gotik sanata giriş
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Uluslararası Gotik sanat. Üslup ve Erken Rönesansa giriş.
10. Hafta Rönesans sanatı
11. Hafta Maniyerizm
12. Hafta Barok sanat
13. Hafta 17. yüzyıl Kuzey Avrupa sanatı
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Tasarımın kavram,ilke ve teorilerini tanımak 5 5 5 5 5
PY2) Sanatsal,kültürel,estetik gelişim ve etkilerini tarihsel ve çağdaş sanat ve tasarım ürünleri üzerinden değerlendirmek 5 5 5 5 5
PY3) Türkçe ve yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı anlatıma dayalı iletişim kurmak 5 5 5 5 5
PY4) Çizim boyama yapmak 5 5 5 5 5
PY5) Fotoğraf çekmek 5 5 5 5 5
PY6) Görsel tasarım yapmak 5 5 5 5 5
PY7) Tipografiyi görsel iletişim aracı olarak etkin kullanmak 5 5 5 5 5
PY8) Çalışmaları baskıya hazır hale getirmek 5 5 5 5 5
PY9) Bilgisayar ortamında güncel grafik yazılımları kullanmak 5 5 5 5 5
PY10) Web tasarımı yapmak 5 5 5 5 5
PY11) Mesleğin psikolojik,sosyolojik,etik ve ekonomik sorumluluk ve yükümlülüklerini uygulamak 5 5 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 5 2 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 2 20 0 40
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 12 0 12
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri