GRF 106

Perspektif

Dersin Adı: GRF 106 Perspektif
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım,Proje,Bilgisayar Destekli
Önerilen Ders Kitabı Görsel Algılama. Adem Genç-Ahmet Sipahioğlu. Sergi Kitabevi. İzmir 1990.Hotan, Harbi, Mimari Perspektif.. İzmir 1978.Çağlarca, Saadettin
Yardımcı Ders Kitabı Perspektif ve Gölge Çizimi. İnkılap Yay. İstanbul.Pancarcı, Ali – Öcal, Emin, “Yapı Teknik Resim”, Kemal Matbaası, Adana, 1978
Dersin Amacı Tasarımın temel öğe ve ilkeleri arasındaki kompozisyon kurallarının kavranıp uygulanması.
Dersin Özeti

Yüzeysel ve kütlesel tasarım çalışmalarında ihtiyaç duyulan öğe ve ilkelerin projelerde uygulanarak öğrenilmesi.

Dersin Öğrenim Çıktıları
1) Çizim araç ve gereçlerini yönetir.
2) Teknik resim çizim tekniklerini ve ilkelerini tanır.
3) Üç boyut ve mekan algısını geliştirir.
4) Edindiği bilgi ve beceriyi tasarım etüdlerinde kullanır.
5) Tasarım aşamasında; desen, form ve kompozisyonu oluştururken gereken çizgi, yüzey ve kütleyi tanır.
6) Tasarımı gerçekleştirirken ve sunarken bilgisini kullanır.
7) Kazanılmış bilgi ve becerilerini yeni uygulamalarda geliştirerek kullanabilir.
 
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 10
Proje/Sunum/Seminer 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin içeriğine ilişkin anlatım ve bilgilendirme çalışması
2. Hafta Perspektif Elemanları
3. Hafta Renk Perspektifi
4. Hafta Bir boyutlu perspektif
5. Hafta İki boyutlu perspektif
6. Hafta Üç boyutlu perspektif
7. Hafta Çalışma eskizlerinin değerlendirilmesi ve proje tamamlama
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta İç mekan çizimi
10. Hafta İç mekan çizimi
11. Hafta Sokak çizimleri
12. Hafta Sokak çizimleri
13. Hafta Çalışma eskizlerinin değerlendirilmesi
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Tasarımın kavram,ilke ve teorilerini tanımak 5 5 4 5 5
PY2) Sanatsal,kültürel,estetik gelişim ve etkilerini tarihsel ve çağdaş sanat ve tasarım ürünleri üzerinden değerlendirmek 4 5 4 4 5
PY3) Türkçe ve yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı anlatıma dayalı iletişim kurmak 4 5 5 4 4
PY4) Çizim boyama yapmak 4 5 4 4 5
PY5) Fotoğraf çekmek 5 4 4 5 4
PY6) Görsel tasarım yapmak 5 4 4 5 4
PY7) Tipografiyi görsel iletişim aracı olarak etkin kullanmak 4 5 5 5 4
PY8) Çalışmaları baskıya hazır hale getirmek 5 5 4 5 5
PY9) Bilgisayar ortamında güncel grafik yazılımları kullanmak 4 5 5 4 5
PY10) Web tasarımı yapmak 5 4 4 4 5
PY11) Mesleğin psikolojik,sosyolojik,etik ve ekonomik sorumluluk ve yükümlülüklerini uygulamak 5 4 4 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 5 2 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 2 10 0 20
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 1 12 0 12
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri