GRF 103

Temel Tasarım

Dersin Adı: GRF 103 Temel Tasarım
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Bilgisayar Destekli , Laboratuvar , Sorular&Cevaplar
Önerilen Ders Kitabı Bach R. 1999. “Martı”. Şahinkaya Matbaacılık. İstanbulBono E, 1973. “Lateral Thinking : Creativity Step by Step”, Harper & Row.Cathcart T, Klein
Yardımcı Ders Kitabı İstanbul.Elam K. 2001. “Geometry of Design” Princeton Arch. Press.Gaarder J. 1994. “Sofinin Dünyası”. Pan Yayıncılık. İstanbul.Gelb M. J. 1999. “Leonardo Da Vinci gibi Düşünmek” Beyaz Yayınları
Dersin Amacı Tasarım sürecinde kullanılacak temel tasarım prensiplerine hâkim konuma gelmek ve yaratıcı problem çözebilmek dersin birincil hedefidir.
Dersin Özeti

Yaratıcık tekniklerini temel prensipleriyle uygulayabilir hale gelmek. İki boyutlu, üç boyutlu tasarım ilkelerini öğrenmek ve bunları projelerde kullanabilmek için gerekli beceriyi kazanmak.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1)Farklı tasarım süreci yaklaşımlarını tanımak ve tanımlayabilmek

2)Temel tasarım prensiplerini ve kavramlarını öğrenmek ve uygulayabilmek

3)Temel sunum yöntem ve tekniklerini öğrenmek ve uygulayabilmek

4)Sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisini kazanmak

5)İki boyutlu tasarım ilkelerini bilmek ve uygulamak

6)Tasarım prensiplerini mimari tasarım sürecine yansıtabilmek

7)Yaratıcı problem çözebilme becerisini kazanmak

8)Çok yönlü düşünebilmek 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Temel Tasarım dersinin içeriği
2. Hafta Tasarımda kavramsal elemanlar
3. Hafta Nokta,çizgi, düzlem
4. Hafta Doku, örüntü kavramları
5. Hafta Tasarım süreci ve yaratıcılık Yöntemleri
6. Hafta Form ve formların içsel ilişkileri
7. Hafta Geometrik formlar ve çoğalan birimler
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Tekrar-benzerlik kavramları ve tasarım
10. Hafta Ritim kavramları ve tasarım
11. Hafta Kontrast - zıtlık kavramları ve tasarım
12. Hafta Denge, simetrik denge / Asimetrik denge kavramları
13. Hafta Denge, simetrik denge / Asimetrik denge kavramları
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Tasarımın kavram,ilke ve teorilerini tanımak 5 5 5 5 5
PY2) Sanatsal,kültürel,estetik gelişim ve etkilerini tarihsel ve çağdaş sanat ve tasarım ürünleri üzerinden değerlendirmek 5 5 5 5 5
PY3) Türkçe ve yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı anlatıma dayalı iletişim kurmak 5 4 5 5 5
PY4) Çizim boyama yapmak 5 5 5 5 5
PY5) Fotoğraf çekmek 5 5 5 5 5
PY6) Görsel tasarım yapmak 5 5 5 4 4
PY7) Tipografiyi görsel iletişim aracı olarak etkin kullanmak 5 5 5 5 5
PY8) Çalışmaları baskıya hazır hale getirmek 5 5 5 5 5
PY9) Bilgisayar ortamında güncel grafik yazılımları kullanmak 5 5 5 5 5
PY10) Web tasarımı yapmak 5 5 5 5 5
PY11) Mesleğin psikolojik,sosyolojik,etik ve ekonomik sorumluluk ve yükümlülüklerini uygulamak 5 5 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 5 2 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 0 10 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 1 20 0 20
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 12 0 12
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri