GRF 102

Yayın Grafiği

Dersin Adı: GRF 102 Yayın Grafiği
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Bilgisayar Destekli , Laboratuvar , Sorular&Cevaplar
Önerilen Ders Kitabı Adobe InDesign CS5.5,Osman Gürkan , Tasarım ve Basım Teknolojisine Giriş ,Fehmi Soner Mazlum
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu derste öğrenci, masaüstü yayıncılık yazılımlarını kullanarak tasarım, uygulama ve baskı öncesi hazırlık ve süreli yayımcılık konusunda eğitilir
Dersin Özeti

Grafik tasarımına yönelik çalışmalarda “Masa Üstü Yayıncılık” teknolojisinde yararlanmak ve bu konuda grafik tasarımcısına hizmet veren programların içeriğe uygun örneklerle tanıtılması.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Yayın grafiği logo ve kimliği oluşturma

 2.Eskiz çalışmaları ile grid sistemleri oluşturma

 3.Masaüstü yayıncılık programı  konusunda yeterlilik sağlayabilme

 4.Resim ve metinleri tasarıma doğru bir şekilde yerleştirme

 5.Sayfa düzenlemelerini  yapabilme

 6.Haber, spor, magazin sayfası vb. sayfa yapılarını oluşturabilme

 7.Hazırlanan yayının dizgisi ve maketini yapabilme

 8.Tasarımı baskıya hazır hale getirebilme 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Süreli yayın grafiği kimliği oluşturma
2. Hafta Sayfa mizanpajı oluşturma ve ilgili örneklerin incelenmesi, değerlendirilmesi
3. Hafta Masaüstü yayıncılık programına giriş, ara yüzü tanıma, araçlar ile çalışabilme
4. Hafta Masaüstü yayıncılık programı ile metinler ve görsellerle çalışmanın öğrenilmesi
5. Hafta Masaüstü yayıncılık programı ile metinler ve görsellerle çalışmanın öğrenilmesi
6. Hafta Baskıya hazırlık ve kontrol işlemleri ile ilgili bilgilerin edinilmesi
7. Hafta Baskıya hazırlık ve kontrol işlemleri ile ilgili bilgilerin edinilmesi
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Dergi yayımcılığı ve kimliğini belirleyen temel etkenler
10. Hafta Derginin grid sisteminde farklılaşan sayfaların düzenlenmesi
11. Hafta Derginin grid sisteminde farklılaşan sayfaların düzenlenmesi
12. Hafta Dergi sunumu
13. Hafta Eksiklerin giderilmesi ve sonuçlandırma
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Tasarımın kavram,ilke ve teorilerini tanımak 5 5 5 5 5
PY2) Sanatsal,kültürel,estetik gelişim ve etkilerini tarihsel ve çağdaş sanat ve tasarım ürünleri üzerinden değerlendirmek 5 5 5 5 5
PY3) Türkçe ve yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı anlatıma dayalı iletişim kurmak 5 5 5 5 5
PY4) Çizim boyama yapmak 5 5 5 5 5
PY5) Fotoğraf çekmek 5 5 5 5 5
PY6) Görsel tasarım yapmak 5 5 5 5 5
PY7) Tipografiyi görsel iletişim aracı olarak etkin kullanmak 5 5 5 5 5
PY8) Çalışmaları baskıya hazır hale getirmek 5 5 5 5 5
PY9) Bilgisayar ortamında güncel grafik yazılımları kullanmak 5 5 5 5 5
PY10) Web tasarımı yapmak 5 5 5 5 5
PY11) Mesleğin psikolojik,sosyolojik,etik ve ekonomik sorumluluk ve yükümlülüklerini uygulamak 5 5 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 12 0 12
Sunum / Seminer hazırlama 2 10 0 20
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 1 10 0 10
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri