GRF 101

Bilgisayar Destekli Tasarım

Dersin Adı: GRF 101 Bilgisayar Destekli Tasarım
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 1
Uygulama Saati 1
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Bilgisayar Destekli , Laboratuvar , Sorular&Cevaplar
Önerilen Ders Kitabı Augenbroe, G., Eastman, C., (1999), Computers in Building, Kluwer Academic Publ. U.S.A.Coyne, R.D., Rosenman, M.A., Radford, A.D.,
Yardımcı Ders Kitabı Balachandran, M., Gero, J.S., (1990), Knowledge-Based Design Systems U.S.A: Addison-Wesley. . Gero, J.S., Maher, M.L. (eds.), (1993), Modeling Creativity and Knowledge-Based Creative Design
Dersin Amacı Bilgisayar destekli tasarımın rolü ele alınarak çeşitli örneklerle uygulamalar yapılacaktır.
Dersin Özeti

Temel çizim elemanları ,koordinat sisteminin öğretilmesi,temel çizim komutları,yazı yazma,ölçülendirme ve 3 boyutlu ve 2 boyutlu çizim uygulamaları. 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Öğrencinin verilen kavramlar ile tasarım arasındaki ilişkileri kurmadaki yaratıcılığı

2) Öğrencinin yenilikçi ortamları tasarıma aktarabilmesi

3) Öğrencinin, sayısal tasarım kavramlarını, ön tasarım ve tasarım süreçlerinde eş zamanlı kullanabilmeleri

4) Öğrencinin çağdaş tasarım  tekniklerini etkin olarak kullanması

5) Sayısal tasarım araçlarını ve yöntemlerini kullanarak, esnek-özgürlükçü yaklaşımların kazanılması

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 10
Proje/Sunum/Seminer 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Bilgisayar destekli tasarımın kuramsal temelleri
2. Hafta Temel Kavramlar. Kullanılan Programlar
3. Hafta Corel Draw,İllustratör Ve Photoshop Programlarının Yetkin Biçimde Kullanımının İşlenmesi.
4. Hafta Corel Draw,İllustratör Ve Photoshop Programlarının Yetkin Biçimde Kullanımının İşlenmesi.
5. Hafta Yaratıcı Tasarım Briefi Aracılığı İle Üretilecek Olan Tasarım Ürününün Belirlenmesi Ve Bu Doğrultuda Yapılacak Manuel Eskizlerin Ardından Dijitalde Çalışmalara Başlanması.
6. Hafta Dijitalde Eskiz Çalışmaları Ve Seçilen Eskizin Orjinale Dönüştürülmesi.
7. Hafta Birinci Projeye İlişkin Eskiz Geliştirme Ve Geri Bildirim
8. Hafta Hazırlanan Projelerin Kağıtlarda Teslim Edilmesi
9. Hafta Kurumsal Kimlik Çalışmaları.
10. Hafta Kurumsal Kimlik Çalışmaları.
11. Hafta Promosyon Ürün Tasarımları
12. Hafta Tasarım İlkelerinin Seçilen Grafik Tasarım Ürünü Üzerinde Araştırılması.
13. Hafta Tasarım İlkelerinin Seçilen Grafik Tasarım Ürünü Üzerinde Araştırılması.
14. Hafta Öğrenci Proje Sunumları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Tasarımın kavram,ilke ve teorilerini tanımak 4 4 5 4 5
PY2) Sanatsal,kültürel,estetik gelişim ve etkilerini tarihsel ve çağdaş sanat ve tasarım ürünleri üzerinden değerlendirmek 4 5 4 5 4
PY3) Türkçe ve yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı anlatıma dayalı iletişim kurmak 4 4 5 4 4
PY4) Çizim boyama yapmak 5 5 4 5 4
PY5) Fotoğraf çekmek 5 4 5 4 4
PY6) Görsel tasarım yapmak 5 5 4 4 4
PY7) Tipografiyi görsel iletişim aracı olarak etkin kullanmak 5 4 5 4 5
PY8) Çalışmaları baskıya hazır hale getirmek 4 4 5 5 4
PY9) Bilgisayar ortamında güncel grafik yazılımları kullanmak 4 5 4 5 4
PY10) Web tasarımı yapmak 5 4 4 4 5
PY11) Mesleğin psikolojik,sosyolojik,etik ve ekonomik sorumluluk ve yükümlülüklerini uygulamak 5 5 4 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 12 0 12
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri