GMS 318

Ziyafet Organizasyonu ve Yönetimi

Dersin Adı: GMS 318 Ziyafet Organizasyonu ve Yönetimi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Hatice CİVELEK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım,Soru cevap,Uygulama,Tartışma.
Önerilen Ders Kitabı Otel ve Yiyecek İçecek İşletmelerinde, Ziyafet Organizasyonu ve Yönetimi / Detay Yayıncılık-Ankara 2016- 3. Baskı / Yrd.Doç.Dr. Yaşar YILMAZ
Yardımcı Ders Kitabı 1-Menü Yönetimi ve menü Planlama / Detay Yayıncılık-Ankara 2014-2. Baskı. 2-Servis Tekniği ve Yönetimi / Detay Yayıncılık-Ankara 2014- 9. Baskı / Yrd.Doç.Dr. Yaşar YILMAZ. 3-Beslenme İlkeleri ve Mönü Planlama / Detay Yayıncılık-Ankara 2013- 3. Baskı.
Dersin Amacı Öğrencilerin ziyafet organizasyonları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak.Yiyecek içecek sektöründe kişisel hijyenin önemini kavratmak.Servis ve organizasyonlarda kullanılan malzemelerin hazırlığı, temizliği,ve uygun şekillerde kullanılmasının öğrenilmesi dersin amacıdır.
Dersin Özeti

Otel ve yiyecek içecek işletmelerinde ziyafet organizasyonu ve yönetimi hakkında gerekli temel bilgileri almaları sağlanarak, sunum ve organizasyonlar hazırlamalarına yuardımcı olunacaktır.farklı fikir ve konseptlerde, özel ziyafet organizasyonları hazırlayarak sektöre yönelik uygulamalara katılmalarında fırsatlar sağlanacaktır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;

1-Ziyafet, konferans ve toplantı organizasyonları planlamayı ve bütçelemeyi öğrenir.

2-Ziyafet organizasyonu için nasıl yazışma yapıldığını anlar.

3-Ziyafet organizasyonunda yiyecek içecek servisini gerçekleştirmek için gerekli olan teknik araç gereçleri belirler.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Ziyafet Organizasyonu ve Yönetimi Temel Kavramlar
2. Hafta Banket, Konferans ve Toplantı Organizasyon Türleri
3. Hafta Ziyafetlerde Masa Düzeni ve Oturma Düzeninin Planlanması
4. Hafta Banket, Konferans ve Toplantı Organizasyonlarında Dış Hizmetler
5. Hafta Banket, Konferans ve Toplantı Organizasyonlarında Bütçeleme ve Planlama
6. Hafta Ziyafet ve Protokol Salonunun Düzenlenmesi
7. Hafta Banket, Konferans ve Toplantı Organizasyonlarında teklif hazırlama
8. Hafta VİZE SINAVI
9. Hafta Banket, Konferans ve Toplantı Organizasyonlarında Kullanılan Teknik Malzemeler
10. Hafta Banket Organizasyonlarında Menü Planlama
11. Hafta Ziyafet ve Protokol Organizasyonlarında Yiyecek-İçecek Servisi
12. Hafta Banket Organizasyon Yapısı, Banket Rezervasyonu ve Banket Türleri
13. Hafta Örnek Uygulama Çalışması
14. Hafta Örnek Uygulama Çalışması
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Gastronomi ve mutfak sanatları alanındaki kavramları, ilkeleri ve teorileri bilir ve uygular 1 1 1 1 5
PY2) Beslenme ilkeleri ve gıda bilimi hakkında bilgi sahibi olur ve alanında uygular 1 1 1 4 1
PY3) Yazılı, sözlü olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerisi gösterir 1 1 1 4 1
PY4) Turizm ve gastronomi alanındaki bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, analiz eder, sentezler, yorumlar ve değerlendirir. 1 1 1 1 5
PY5) Bir yiyecek içecek işletmesini etkin bir şekilde yönetebilecek yönetim teorilerini ve uygulamalarını bilir ve uygular, girişimcilik becerileri kazanır. 1 1 1 4 1
PY6) Toplumsal ve mesleki etik değerleri bilir, bunları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir ve uygun davranışları geliştirir. 1 1 1 1 5
PY7) Hem temel hemde alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını ileri düzeyde kullanır. 1 1 1 4 1
PY8) Ağırlama ve turizm endüstrisi alanındaki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur, gastronomi ve mutfak sanatları alanının ağırlama ve turizm endüstrisindeki yerini kavrar. 1 1 1 1 5
PY9) Ağırlama endüstrisi organizasyonlarını planlar ve uygular. 1 1 1 1 5
PY10) Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında bilgi sahibi olur ve uygular. 1 1 1 1 5
PY11) Yiyecek içecek maliyet analizi, kontrolü, menü planlaması ve fiyatlandırmasını bilir ve uygular. 1 1 1 4 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 2 2 52
Uygulamalı Ders 13 2 2 52
Ödevler 1 6 3 9
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 4 4 4 32
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 3 2 4 18
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri