GMS 207

Pazarlama Yönetimi

Dersin Adı: GMS 207 Pazarlama Yönetimi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Elif BENVENISTE
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Prof. Dr. Tuncer TOKOL, Pazarlama Yönetimi, Dora Yayıncılık, 2010
Yardımcı Ders Kitabı Prof. Dr. A. Hamdi İslamoğlu, Pazarlama Yönetimi (Stratejik Yaklaşımlar) Beta Yayınları, 2014
Dersin Amacı Bu derste Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında değerlendirmeye alınarak; pazarlama kavramının tanımı ile pazarlama faaliyetlerinin etkilendiği çevresel şartların incelenmesi ve pazarlama sürecinin elemanları olan pazarlama karmasının anlatılması ve pazarlama yönetimi fonksiyonunun uygulanmasındaki ilkelere değinilmektedir.
Dersin Özeti

Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında; Pazarlama kavramı, pazarlama anlayış ve uygulamalarındaki gelişmeler, modern pazarlama anlayışı unsurları, pazarlama yönetimi kavramı, pazarlama yönetimi, stratejik planlama ve pazarlama planlaması, pazarlama kararlarını etkileyen çevresel faktörlerin analizi, pazarlama bilgi sistemleri ve pazarlama araştırması, pazar türleri, tüketiciler ve örgütsel pazarlarının özellikleri, Pazar bölümlendirme ve hedef Pazar seçimi, pazarlama karması unsurları; mal, fiyat, dağıtım ve tutundurma(promosyon) bileşenlerine yönelik kararlar, pazarlamada örgütleme ve denetim, gerçek yaşamdaki pazarlama sorunlarının analizi ve pazarlamada vaka çalışmaları, Hizmet pazarlaması, uluslararası pazarlama, internet ortamında pazarlama unsurları çalışılmaktadır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Pazarlama teknikleri, yöntemleri hakkında bilgi sahibidir.

2) Ürün, müşteri, tedarikçi arasındaki ilişkiler hakkında bilgi sahibidir.

3) Pazar çevresi kavramını açıklar, pazar çevresini oluşturan unsurları analiz eder ve pazarlama yönetimi açısından çıkarımlarını belirler.

4) Pazar bölümleme ve hedef pazar seçimi kavramlarını tanımlar, bölümleme sürecinin nasıl yapılacağını gösterir ve hedef pazar seçimi olgusunu uygular.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 13 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Pazarlama kavramı, yönetimi
2. Hafta Pazarlama anlayış ve uygulamalarındaki gelişmeler, modern pazarlama anlayışı unsurları
3. Hafta Pazarlama yönetimi, stratejik planlama ve pazarlama planlaması
4. Hafta Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında pazarlama kararlarını etkileyen çevresel faktörlerin analizi
5. Hafta Pazarlama bilgi sistemleri ve pazarlama araştırması, pazar türleri, tüketiciler ve örgütselPazarlarının özellikleri
6. Hafta Pazarlama karması unsurları; mal, fiyat, dağıtım ve tutundurma(promosyon) bileşenlerine yönelik kararlar
7. Hafta Pazarlama karması unsurları; mal, fiyat, dağıtım ve tutundurma(promosyon) bileşenlerine yönelik kararlar
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Pazarlama karması unsurları; mal, fiyat, dağıtım ve tutundurma(promosyon) bileşenlerine yönelik kararlar
10. Hafta Gerçek yaşamdaki pazarlama sorunlarının analizi ve pazarlamada vaka çalışmaları
11. Hafta Gerçek yaşamdaki pazarlama sorunlarının analizi ve pazarlamada vaka çalışmaları
12. Hafta Uluslararası pazarlama, internet ortamında pazarlama
13. Hafta Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında pazarlama sorunlarının analizi ve vaka çalışması
14. Hafta Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında uluslararası pazarlama sorunlarının analizi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Öğrenci Gastronomi ve mutfak sanatları alanında yönetim, pazarlama konularında bilgi sahibidir. 1 1 1 1 1
PY2) Öğrenci Gastronomi ve mutfak sanatları alanının gelişimine katkı sağlayacak projelerde görev alır. 1 1 1 1 1
PY3) Öğrenci öğrenmeyi öğrenmiş bir birey olarak karşılaştığı sorunların çözümünde eleştirel düşünceyi harekete geçirerek durum analizi yapar ve hatalardan ders çıkarır. 1 1 1 1 1
PY4) Öğrenci Gastronomi ve mutfak sanatları alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 1 1 1 1 1
PY5) Öğrenci işletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar ve bir turizm işletmesini iç ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanarak değerlendirir. 1 1 1 1 1
PY6) Öğrenci düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini verilerle destekleyerek üçüncü kişilerle paylaşabilmek. 1 1 1 1 1
PY7) Öğrenci kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak. 1 1 1 1 1
PY8) Öğrenci Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmektir. 1 1 1 1 1
PY9) Öğrenci bir işletmenin pazarlama faaliyetlerini analiz eder ve pazarlama programlarını oluşturur . 1 1 1 1 1
PY10) Öğrenci pazarlama bilgi sistemleri kavramını anlatır, pazarlama yönetimi açısından gerekli olan bilgi türlerini belirler ve analiz eder. 1 1 1 1 1
PY11) Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında uluslararası işletmelerde pazarlama birimlerinde görev alabilir. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri