GMS 203

GIDA ÜRETİMİNDE MALZEME BİLGİSİ

Dersin Adı: GMS 203 GIDA ÜRETİMİNDE MALZEME BİLGİSİ
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir LİSANS
Dersin Öğretim Elemanı UZMAN İBRAHİM DEMİRSES
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Brennan , J. G. and Grandison , A. S , Food Processing Handbook , 2. Baskı Wileyvch , Germany , 2011
Yardımcı Ders Kitabı Akbulut , N. ve Karagözlü , C. , Gıda Bilimi ve Teknoloji , Sidas Yayınları , İzmir , 2012
Dersin Amacı Bu derste öğrenciler gıda üretiminde kullanılan hammadeleri, gıda kalite özelliklerini, gıda saklama ve taşıma şartlarını, fiziksel, kimyasal ve endüstriyel gıda koruma tekniklerini öğreneceklerdir.
Dersin Özeti

Hazır gıda teknolojisinde hammaddeler ve bileşimleri, gıda bozulma etkenleri ve kontrolü, fiziksel gıda muhafaza yöntemleri (soğutma, dondurma, sterilizasyon, pastörizasyon, radyasyon, gaz basıncı, vakum, ek filtrasyon, kataditin), kimyasal gıda muhafaza yöntemleri ve biyolojik gıda muhafaza teknikleri, endüstriyel gıdalar işleme teknolojileri, işlenmiş gıdalarda kalite kontrol ilkeleri.

Dersin Öğrenim Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Gıdanın doğası, gıdaların kalite özelliklerini bilir
2. Fiziksel, kimyasal ve endüstriyel gıda saklama teknikleri (pastörizasyon, sterilizasyon, soğutma, dondurma, radyasyon uygulaması) ve gıdaların kalite kontrolünü bilir.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 13 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Hammaddelerin özellikleri, gıda yetersizlik faktörleri ve gıdalarda kalite özellikleri
2. Hafta Hammaddelerin Depolama ve ulaştırması
3. Hafta Hammaddelerin temizlenmesi
4. Hafta Gıdaların sııflandırılması ve derecelendirilmesi
5. Hafta Gıda saklama teknikleri – termal işleme (sterilizasyon ve pastörizasyon)
6. Hafta Buharlaşma ve sıvı kaybı
7. Hafta Soğutma ve dondurma
8. Hafta VİZE-ARA SINAV
9. Hafta Radyasyon işlemi
10. Hafta Tuz, asit, şeker ile gıda koruma ve kimyasal koruma, fermantasyon
11. Hafta Fırınlama ve kızartma işlemleri
12. Hafta Paketleme -- Aseptik ve modifiye edilmiş atmosfer paketlemesi , vakum paketleme
13. Hafta Gıda üretiminde güvenlik
14. Hafta Süreç kontrolü ve gıda kalite kontrol süreçleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanındaki kavramları, ilkeleri ve teorileri bilir ve uygular. 3 3 4 3 3
PY2) Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri profesyonel bir şekilde uygulayabilmek 3 3 3 3 3
PY3) Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilmek, yiyeceklerin kalori ve besin değerlerini hesaplamak, değerlendirmede bulunmak ve karar verebilmek 3 3 3 3 3
PY4) Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin değerlendirmeler yapabilmek 3 4 3 3 3
PY5) Gastronomi ve Mutfak Sanatlarına ilişkin etik değerlere sahip olmak. 4 3 3 3 3
PY6) Gastronomi ve Mutfak Sanatlarına ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde kullanabilmek 3 4 3 3 3
PY7) Gastronomi ve Mutfak Sanatlarına temel oluşturan gastronomi, tasarım ve işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak 3 4 3 3 4
PY8) Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında bilgi sahibi olur ve uygular. 3 3 3 3 3
PY9) Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında güncel bilgileri, içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek 4 3 3 3 3
PY10) Gıda ve yemekleri tarih, coğrafya, kültür ve beslenme bilimleri çerçevesinde değerlendirir. 3 3 3 4 3
PY11) Beslenme ilkeleri ve gıda bilimi hakkında bilgi sahibi olur ve alanında uygular. 3 3 3 3 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 8 0 8 64
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 6 5 5 60
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri