GMS 105

GASTRONOMİYE GİRİŞ

Dersin Adı: GMS 105 GASTRONOMİYE GİRİŞ
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir LİSANS
Dersin Öğretim Elemanı İBRAHİM DEMİRSES
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Sarıışık , M. , Uluslararası Gastronomi , 3. Baskı , Detay Yayıncılık , Ankara , 2016
Yardımcı Ders Kitabı Spang , R , L , Restoranın İcadı , Dost Kitabevi Yayınları , Ankara , 2007. Özdemir , B. ve Aktaş , A. , Otel İşletmelerinde Mutfak Yönetimi , Detay Yayıncılık , Ankara , 2007
Dersin Amacı Gastronominin temel konuları ve meslek hakkında öğrenciyi bilgilendirme, ulusal ve ulusalararası mutfak kültürlerinin öğretilmesi
Dersin Özeti

Gastronomi, mutfak terimleri, Türk ve Osmanlı mutfağı ve uluslar arası mutfak kültürleri ve özellikleri

Dersin Öğrenim Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler
1. Gastonomi kavramını bilecek
2. Mutfak terimlerini kavrayacak
3. Ulusal ve Uluslar arası mutfak kültürlerini tanıyacak
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 13 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Gastronominin tanımı ve gastronomi uzmanının görevleri
2. Hafta Gastronomik mutfak sözlüğü,Gastronomiye giriş
3. Hafta Türk ve Osmanlı mutfağı
4. Hafta Fransız mutfağı
5. Hafta Çin mutfağı
6. Hafta İtalyan mutfağı
7. Hafta Yunan mutfağı
8. Hafta VİZE-ARA SINAV
9. Hafta Rus mutfağı
10. Hafta Uzakdoğu mutfağı-Latin Amerika mutfağı
11. Hafta Amerikan mutfağı
12. Hafta Ortadoğu Mutfağı
13. Hafta Farklı mutfak kültürlerine ait özellikler
14. Hafta Yemek tarihi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanındaki kavramları, ilkeleri ve teorileri bilir ve uygular. 3 5 5 5 5
PY2) Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri profesyonel bir şekilde uygulayabilmek 3 4 4 3 4
PY3) Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilmek, yiyeceklerin kalori ve besin değerlerini hesaplamak, değerlendirmede bulunmak ve karar verebilmek 4 4 3 3 4
PY4) Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin değerlendirmeler yapabilmek 3 3 4 3 4
PY5) Gastronomi ve Mutfak Sanatlarına ilişkin etik değerlere sahip olmak. 3 3 4 3 3
PY6) Gastronomi ve Mutfak Sanatlarına ilişkin teknolojik araçları etkin bir şekilde kullanabilmek 3 3 4 3 3
PY7) Gastronomi ve Mutfak Sanatlarına temel oluşturan gastronomi, tasarım ve işletmecilik gibi diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak 3 3 3 4 4
PY8) Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında bilgi sahibi olur ve uygular. 5 5 5 5 5
PY9) Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında güncel bilgileri, içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek 4 4 4 5 4
PY10) Gıda ve yemekleri tarih, coğrafya, kültür ve beslenme bilimleri çerçevesinde değerlendirir. 3 4 3 4 4
PY11) Beslenme ilkeleri ve gıda bilimi hakkında bilgi sahibi olur ve alanında uygular. 3 3 4 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 5 3 2 25
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 2 9 2 22
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri