GIB111

GENEL MUHASEBE I

Dersin Adı: GIB111 GENEL MUHASEBE I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzman KAMİL MAHMUTOĞLU
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım,Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Orhan sevilengül, genel muhasebe, Gazi Kitabevi, 11.Baskı, Ankara
Yardımcı Ders Kitabı 1. Atabey, Ata, Ali Alagöz ve Raif Parlakkaya (2012), Genel Muhasebe, Nobel Yayın, Ankara.2. Örten, Remzi (2003), Genel Muhasebe, 3.Baskı, Gazi Üniv.İ.İ.B.F. Yayınları, Ankara. 3. Akdoğan, Nalan ve Orhan Sevilengül (2003),Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulam
Dersin Amacı Dersin amacı, işletmelerin finansal tablolarını tanıması, bu finansal tabloların hazırlanmasını sağlayan muhasebe sürecinin ve bu süreçteki temel kavramlar ve işlemlerin öğretilmesidir.
Dersin Özeti

Muhasebenin işlevi, temel muhasebe kavramları, hesap ve kayıt kavramları, bilanço eşitliği ve muhasebe hesaplarının kaydı.  

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Muhasebenin temel kavramlarını ve ilkelerini bilir

 2. İşletmenin varlık ve kaynaklarının neler olduğunu bilir. temel muhasebe eşitliğini anlar

3. Muhasebede kullanılan defterlerin neler olduğunu açıklar ve mali karakterli işlemlerin kaydedilmesinin, sınıflandırılmasının ve özetlenmesinin nasıl yapıldığını bilir.

4. Mali işlemlerin kayıtlarını yapar ve çift taraflı kayıt yöntemini bilir

5.  Dönem sonuna ilişkin temel işlemleri bilir

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 13 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 0 0
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Muhasebe Tanımı ve Tarihçesi
2. Hafta Muhasebenin Temel Kavramları ve Muhasebe Defterleri
3. Hafta Bilanço-Gelir Tablosu -Hesap Kavramı ve Hesapların Sınıflandırılması
4. Hafta Tekdüzen Hesap Planı, Hesapların Kapsamı ve İşleyişi
5. Hafta Bilanço Kavramı ve Bilanço Hesaplarının Niteliği
6. Hafta Bilanço Aktif Ve Pasif Hesapların İşleyişi
7. Hafta Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu Hesaplarının Niteliği
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Gelir Tablosu Gider Hesaplarının İşleyişi
10. Hafta Gelir Tablosu Gelir Hesaplarının İşleyişi (Devam)
11. Hafta Maliyet ve Dönem Gider Hesaplarının Ayrımı
12. Hafta Maliyet Hesaplarının İşleyişi
13. Hafta Faaliyet ve Finansman Gider Hesaplarının İşleyişi
14. Hafta Monografi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Gümrük İşletme ve Hukuk alanı ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme,bu konularda bilgi sahibi olabilme ve analiz edebilme, 4 4 3 4 3
PY2) Kara, deniz, hava ve demiryolu ile taşınan eşyanın aktarma ve transit gümrük işlemlerini, gümrük kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak yapabilme, 4 5 4 4 5
PY3) Dış ticaret ve ekonomik gelişmeleri yakından izleyebilme 3 2 4 5 4
PY4) Gümrük alanına ilişkin ekonomik, ticari ve mali konular hakkındaki uygulamaları takip edebilme, 3 3 2 4 4
PY5) Kambiyo rejimi konusunda bilgi ve kullanma yeteneğine sahip olabilme 4 4 4 5 4
PY6) İthalat- ihracat mevzuatı konusunda bilgi ve kullanma yeteneğine sahip olabilme, 5 5 5 4 5
PY7) Gümrük işlemlerini bilgisayar destekli olarak takip edebilme 4 4 5 5 4
PY8) Türk Vergi Hukuku ve Gümrük Vergi Tarife Cetveli alan ve konularında meslekî bilgi yeterliliğine ulaşabilme ve bu konulardaki sorunları çözme becerisine sahip olabilme, 3 4 3 4 3
PY9) Kaçakçılığa engel olmak için gerekli yasal işlemleri yürütebilme ve sorunları çözümleyebilme 4 5 5 4 5
PY10) Meslekî ve etik sorumluluk bilncine sahip olabilme, 4 5 5 5 4
PY11) Yeterliliklerine yardımcı olacak meslekî İngilizce ve Almanca dil bilgisine sahip olabilme, 5 5 4 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 12 1 13
Sunum / Seminer hazırlama 1 9 1 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 12 1 0 12
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri