GIB 112

GENEL MUHASEBE II

Dersin Adı: GIB 112 GENEL MUHASEBE II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir LİSANS
Dersin Öğretim Elemanı Uzman KAMİL MAHMUTOĞLU
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım,Tartışma, Soru-Cevap,Örnek Olay
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Dersin amacı, işletmelerin finansal tablolarını tanıması, bu finansal tabloların hazırlanmasını sağlayan muhasebe sürecinin ve bu süreçteki temel kavramlar ve işlemlerin öğretilmesidir.
Dersin Özeti

Stoklar, duran varlıklar, kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar, öz kaynaklar, gelir ve gider hesapları, envanter işlemleri   

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Muhasebenin temel kavramlarını bilir, muhasebe eşitliği, hâsılat ve maliyetleri belirleyebilir

2. Muhasebe döngüsünü tamamlayabilir

3. Temel muhasebe tablolarını anlar ve doğru şekilde kullanır

4. Temel düzeyde, kaydı gereken işlemleri ilgili deftere kaydedebilir

5. Temel mali tabloları düzenleyip,  yorumlayabilir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 13 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Stoklar
2. Hafta Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri, Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
3. Hafta Diğer Dönen Varlıklar
4. Hafta Duran Varlıklar, Ticari Alacaklar, Diğer Alacaklar
5. Hafta Mali Duran Varlıklar
6. Hafta Maddi Duran Varlıklar
7. Hafta Diğer Duran Varlıklar
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
10. Hafta Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
11. Hafta Öz kaynaklar
12. Hafta Gelir Kavramı ve Unsurları, Gelir Hesaplarının işleyişi
13. Hafta Brüt Satışlar, Satış İndirimleri, Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar, Olağan Dışı Gelir ve Karlar
14. Hafta Gider Hesaplarının İşleyişi, Envanter İşlemleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Gümrük İşletme ve Hukuk alanı ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme,bu konularda bilgi sahibi olabilme ve analiz edebilme, 3 3 3 3 3
PY2) Kara, deniz, hava ve demiryolu ile taşınan eşyanın aktarma ve transit gümrük işlemlerini, gümrük kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak yapabilme, 3 3 3 3 3
PY3) Dış ticaret ve ekonomik gelişmeleri yakından izleyebilme 3 3 4 4 4
PY4) Gümrük alanına ilişkin ekonomik, ticari ve mali konular hakkındaki uygulamaları takip edebilme, 3 3 4 4 4
PY5) Kambiyo rejimi konusunda bilgi ve kullanma yeteneğine sahip olabilme 3 3 4 4 4
PY6) İthalat- ihracat mevzuatı konusunda bilgi ve kullanma yeteneğine sahip olabilme, 4 4 4 4 4
PY7) Gümrük işlemlerini bilgisayar destekli olarak takip edebilme 3 3 3 4 4
PY8) Türk Vergi Hukuku ve Gümrük Vergi Tarife Cetveli alan ve konularında meslekî bilgi yeterliliğine ulaşabilme ve bu konulardaki sorunları çözme becerisine sahip olabilme, 3 2 3 3 3
PY9) Kaçakçılığa engel olmak için gerekli yasal işlemleri yürütebilme ve sorunları çözümleyebilme 2 2 2 2 2
PY10) Meslekî ve etik sorumluluk bilncine sahip olabilme, 4 4 4 3 4
PY11) Yeterliliklerine yardımcı olacak meslekî İngilizce ve Almanca dil bilgisine sahip olabilme, 2 2 2 2 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 4 0 4 16
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 8 3 5 43
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 7 0 5 35
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri