GIB 110

İDARE HUKUKU

Dersin Adı: GIB 110 İDARE HUKUKU
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir LİSANS
Dersin Öğretim Elemanı HAZAL İPEK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Bahtiyar Akyılmaz, Cemil Kaya ve Murat Sezginer, Türk İdare Hukuku, Ankara 2011
Yardımcı Ders Kitabı Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, 2010
Dersin Amacı Devlet yapısını, devlet-birey ilişkilerini, klasik idare hukuku kuramlarını, idari içtihatları, mevzuattaki değişiklikleri aktarmak ve bunların somut olaya aktarımını gerçekleştirmek.
Dersin Özeti

İdare hukuku kavramı, İdari işlemler, idari sözleşmeler, idari teşkilat yapısı, kamu hizmeti kavramı,  kamu personeli kavramı, kolluk kuvveti kavramı, idari usul hükümleri, kamu malları, Anayasa ve idare, hiyerarşi ve idari vesayet sistemi , yürütme  organı olarak idare,  idarenin sorumluluğu, Kamu görevlileri ve disiplin hukuku.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. İdare hukuku ve yürütme organı olarak idare kavramları tanımlanabilmeli

2. İdarenin tek ve iki yanlı işlemleri ile idari sözleşmeler örneklendirilebilmeli

3. Devlet idari teşkilat yapısı merkezden yönetim-yerinden yönetim esaslarına göre sınıflandırabilmeli

4. İdarenin yürüttüğü kamu hizmeti kavramı ve denetlenebilirliği açıklanabilmeli

5. İdarenin eylem ve işlemleri sonucu bireylere verdiği zararlardan dolayı sorumluluğunu tespit edebilmeli

 

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 13 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İdare ve idare hukukunun tanımı
2. Hafta İdare Hukukunun Özellikleri
3. Hafta İdare hukukunun kaynakları
4. Hafta İdari işlemler arasındaki hiyerarşi, idari rejim, idarenin alanı
5. Hafta İdareyi etkileyen temel ilkeler - I (Hukuk devleti)
6. Hafta İdareyi etkileyen temel ilkeler - II (Sosyal devlet, Laik Devlet, Atatürk Milliyetçiliği)
7. Hafta İdare hukuku soyut kavramları ile somut örneklendirme çalışması
8. Hafta VİZE (ARA SINAV)
9. Hafta İdari teşkilat - I (organik idare, yetki devri, idarenin bütünlüğü, kamu tüzel kişiliği)
10. Hafta İdari Teşkilat - II (Merkezden yönetim, taşra ve yerinden yönetim teşkilatları)
11. Hafta İdarenin Faaliyet araçları - I (İdari eylemler ve işlemler)
12. Hafta İdarenin Faaliyet araçları - II (İdari sözleşmeler)
13. Hafta İdari faaliyetin konusu (kamu hizmeti ve kolluk)
14. Hafta İdari usul ilkeleri - genel tekrar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Gümrük İşletme ve Hukuk alanı ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme,bu konularda bilgi sahibi olabilme ve analiz edebilme, 5 5 5 5 5
PY2) Kara, deniz, hava ve demiryolu ile taşınan eşyanın aktarma ve transit gümrük işlemlerini, gümrük kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak yapabilme, 2 2 2 2 2
PY3) Dış ticaret ve ekonomik gelişmeleri yakından izleyebilme 3 3 3 3 3
PY4) Gümrük alanına ilişkin ekonomik, ticari ve mali konular hakkındaki uygulamaları takip edebilme, 3 3 3 3 3
PY5) Kambiyo rejimi konusunda bilgi ve kullanma yeteneğine sahip olabilme 2 2 2 2 2
PY6) İthalat- ihracat mevzuatı konusunda bilgi ve kullanma yeteneğine sahip olabilme, 2 2 2 2 2
PY7) Gümrük işlemlerini bilgisayar destekli olarak takip edebilme 1 1 1 1 1
PY8) Türk Vergi Hukuku ve Gümrük Vergi Tarife Cetveli alan ve konularında meslekî bilgi yeterliliğine ulaşabilme ve bu konulardaki sorunları çözme becerisine sahip olabilme, 3 3 3 3 3
PY9) Kaçakçılığa engel olmak için gerekli yasal işlemleri yürütebilme ve sorunları çözümleyebilme 4 4 4 4 4
PY10) Meslekî ve etik sorumluluk bilncine sahip olabilme, 4 4 4 4 4
PY11) Yeterliliklerine yardımcı olacak meslekî İngilizce ve Almanca dil bilgisine sahip olabilme, 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 9 5 5 50
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 6 8 6 44
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri