GİB 109

HUKUKA GİRİŞ

Dersin Adı: GİB 109 HUKUKA GİRİŞ
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzman HAZAL İPEK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım,Tartışma, Örnek Olay
Önerilen Ders Kitabı Prof.Dr.Hasan Hüseyin Bayraklı-Hukukun Temel Kavramları
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu derste öğrenciye temel hukuki kavramlar verilerek meslekle ilgili yasaları, yönetmelikleri, yönergeleri doğru kavrayıp yorumlayabilmesi ve bu doğrultuda karşılaşabileceği hukuki problemleri çözümleyebilmesine bir temel oluşturmak amaçlanmaktadır.
Dersin Özeti

Hukukun tanımı, hukuk kuralları, hukukun dalları, kanunun tanımı, kanunda boşluklar ve boşlukların doldurulması, medeni hukukun genel kavramları, İrade Sakatlığı, Gabin, Temsil Gibi Kavramlar, Borçlar Hukuku’nun Temel Kavramları, Aile Hukuku, Kişiler Hukuku, Gerçek Kişiler  ve Medeni Hukuk Tüzel Kişileri...

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.      Hukuk kavramı ile ilgili bilgi sahibi olur.

2.      Yasaları maddelerle yorumlama gücü kazanır.

3.    Adaletli, kanunlara saygılı, meslekteki kanunsuz çalışanlara karşı kanunlara riayet etme bilinci ile hareket etmeyi öğrenir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 13 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Hukukun Tanımı
2. Hafta Hukuk Kuralları (Hukuk Kurallarının Nitelikleri, Çeşitleri, Din Ahlâk, Örf ve Âdet Kuralları ile İlişkisi ve Farkları)
3. Hafta Yaptırım
4. Hafta Hukukun Dalları
5. Hafta Medeni Hukuk Hakkında Genel Bilgiler
6. Hafta Kanunun Tamamlanması, Kanunda Boşluk Ve Kanunda Boşlukların Doldurulması
7. Hafta Medeni Hukuk’un Temel Kavramları
8. Hafta VİZE-ARA SINAV
9. Hafta İrade Sakatlığı, Gabin, Temsil Gibi Kavramlar
10. Hafta Borçlar Hukuku’nun Temel Kavramları
11. Hafta Aile Hukuku
12. Hafta Kişiler Hukuku
13. Hafta Gerçek Kişiler
14. Hafta Medeni Hukuk Tüzel Kişileri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Gümrük İşletme ve Hukuk alanı ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme,bu konularda bilgi sahibi olabilme ve analiz edebilme, 3 3 4 4 5
PY2) Kara, deniz, hava ve demiryolu ile taşınan eşyanın aktarma ve transit gümrük işlemlerini, gümrük kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak yapabilme, 3 3 4 4 3
PY3) Dış ticaret ve ekonomik gelişmeleri yakından izleyebilme 3 3 3 3 4
PY4) Gümrük alanına ilişkin ekonomik, ticari ve mali konular hakkındaki uygulamaları takip edebilme, 3 3 3 4 4
PY5) Kambiyo rejimi konusunda bilgi ve kullanma yeteneğine sahip olabilme, 3 3 3 3 4
PY6) İithalat- ihracat mevzuatı konusunda bilgi ve kullanma yeteneğine sahip olabilme, 3 3 4 4 4
PY7) Gümrük işlemlerini bilgisayar destekli olarak takip edebilme 3 3 3 4 4
PY8) Türk Vergi Hukuku ve Gümrük Vergi Tarife Cetveli alan ve konularında meslekî bilgi yeterliliğine ulaşabilme ve bu konulardaki sorunları çözme becerisine sahip olabilme, 4 3 3 3 4
PY9) Kaçakçılığa engel olmak için gerekli yasal işlemleri yürütebilme ve sorunları çözümleyebilme 3 4 4 4 4
PY10) Meslekî ve etik sorumluluk bilncine sahip olabilme, 4 4 5 5 5
PY11) Yeterliliklerine yardımcı olacak meslekî İngilizce ve Almanca dil bilgisine sahip olabilme, 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 1 5
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 11 0 3 33
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 14 0 4 56
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri