GIB 108

MİKRO İKTİSAT

Dersin Adı: GIB 108 MİKRO İKTİSAT
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir LİSANS
Dersin Öğretim Elemanı Yrd.Doç.Dr.TUBA ERDOĞAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Problem Çözme
Önerilen Ders Kitabı Prof.Dr.Osman Z.Orhan ve Doç.Dr.Seyfettin Erdoğan. İktisada Giri, Istanbul, 2006
Yardımcı Ders Kitabı Prof.Dr.Zeynel Dinler, Mikro Ekonomi, Bursa, 2004
Dersin Amacı Ekonomide kaarar birimleri olan bireylerin ve firmaların davranışlarını teknik anlamda çözümlemek, temel ekonomik sistemler hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmak,fiyat oluşumu ve piyasa türleri hakkında kapsamlı açıklama...
Dersin Özeti

Ekonomide Temel Kavramlar, Ekonomik sistemler (Kapitalizm, Sosyalizm ve Karma Ekonomi) , Fiyat Teorisi: Arz ve Talep, Tüketici Davranışı Teorisi, Üretim Teorisi, Maliyetler ve Tam Rekabet Piyasaları ile Eksik Rekabert Piyasaları.

Dersin Öğrenim Çıktıları

Mikro İktisat, 1. Öğrencilerin hayatta karşılaşabileşecekleri mesleki problemlere çok yönlü bakmalarını sağlar.

2.Tüketici ve firma davranış analizleriyle olayları etkileyen farklı değişkenleri düşünme yeteneği kazanır.

3. Neden-sonuç ilişkisini kurup bağlantı kurma yeteneğini geliştirir.

4.Grafik çizimi ve matematiksel işlemlerle problem çözme yeteneğini geliiştirir.

5. Türkiye'nin emikro ekonomik sorunlarını kavrayıp çözüm üretmesinde yardımcı olur.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 13 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 13 15
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 25
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Temel İktisadi Kavramlar, Rasyonellik İlkesi ve Temel Ekonomik Problemler
2. Hafta Temel Ekonomik Sistemler ve Üretim İmkanları Eğrisi
3. Hafta İktisat Biliminin Temel İlkeleri, Talep Fonksiyonu, Arz Fonksiyonu ve Piyasa Dengesi
4. Hafta Talep ve Arz Esnekliklerini Problemlerle Örneklendirme
5. Hafta Nötr denge, Dengeye Yaklaşma ve Dengeden Uzaklaşma, Vergilendirme
6. Hafta Tüketici Davranışı Teorisi: Kardinal FaydaYaklaşımı ve Tüketici Dengesi
7. Hafta Tüketici Davranışı Teorisi: Ordinal Fayda Yaklaşımı, Kayıtsızlık Eğrileri ve Tüketici Dengesi
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Üretim Teorisi: Kısa ve Uzun Dönemde Üretim Fonksiyonu, Azalan Verimler Yasası ve Üretici Dengesi
10. Hafta Üretim Maliyetleri: Kısa ve Uzun Dönemde Maliyetler
11. Hafta Mal Piyasası- Tam Rekabet Piyasası ve Firma Dengesi
12. Hafta Eksik Rekabet Piyasaları: Monopol, Monopson, Tekelci Rekabet Ve Oligopol
13. Hafta Eksik Rekabet Piyasaları: Monopol, Monopson, Tekelci Rekabet Ve Oligopol
14. Hafta Faktör Piyasaları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Gümrük İşletme ve Hukuk alanı ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme,bu konularda bilgi sahibi olabilme ve analiz edebilme, 3 3 4 3 3
PY2) Kara, deniz, hava ve demiryolu ile taşınan eşyanın aktarma ve transit gümrük işlemlerini, gümrük kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak yapabilme, 2 3 3 3 3
PY3) Dış ticaret ve ekonomik gelişmeleri yakından izleyebilme 3 4 4 3 4
PY4) Gümrük alanına ilişkin ekonomik, ticari ve mali konular hakkındaki uygulamaları takip edebilme, 3 4 3 3 4
PY5) Kambiyo rejimi konusunda bilgi ve kullanma yeteneğine sahip olabilme 3 3 3 4 4
PY6) İthalat- ihracat mevzuatı konusunda bilgi ve kullanma yeteneğine sahip olabilme, 3 4 4 3 4
PY7) Gümrük işlemlerini bilgisayar destekli olarak takip edebilme 3 3 3 3 3
PY8) Türk Vergi Hukuku ve Gümrük Vergi Tarife Cetveli alan ve konularında meslekî bilgi yeterliliğine ulaşabilme ve bu konulardaki sorunları çözme becerisine sahip olabilme, 3 3 4 4 3
PY9) Kaçakçılığa engel olmak için gerekli yasal işlemleri yürütebilme ve sorunları çözümleyebilme 4 4 4 5 5
PY10) Meslekî ve etik sorumluluk bilncine sahip olabilme, 4 4 4 4 5
PY11) Yeterliliklerine yardımcı olacak meslekî İngilizce ve Almanca dil bilgisine sahip olabilme, 3 3 3 3 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 4 0 5 20
Ödevler 13 0 2 26
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 5 0 4 20
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 5 0 5 25
Kısa Sınavlar 3 0 1 3
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri