GIB 107

İKTİSADA GİRİŞ

Dersin Adı: GIB 107 İKTİSADA GİRİŞ
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd.Doç.Dr.TUBA ERDOĞAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım,Tartışma, Problem Çözme
Önerilen Ders Kitabı İktisada Giriş- Prof.Dr.Osman Z.Orhan ve Doç.Dr.Seyfettin Erdoğan.
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu derste öğrenciye temel iktisadi kavramlar ve içerdiği temel teorik yapılar verilerek ekonominin genel işleyişini kavramaya yardımcı olmak amaçlanmaktadır.
Dersin Özeti

Kıt kaynak kavramı, talep, bireysel talep ve grup talebi, arz, firma arzı ve endüstri arzı, piyasa kavramı, esneklik, fayda kavramı, üretim ekonomisi.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.      İktisat kavramı ve ihtiyaç ile kıtlık arasındaki ilişki

2.      Fayda, marjinal fayda

3.      Fırsat maliyeti ve üretim imkanları eğrisi arasındaki ilişkiyi kavrama

4.      Ceteris paribus varsayımı ve bireysel talep eğrisi; piyasa talep eğrisi, bireysel arz eğrisi ve piyasa arz eğrisi; piyasa dengesi

5.      Talep ve arz esnekliklerini ilişkilendirme.

6.      Üretim ekonomisi ve tam rekabet piyasaları ile aksak rekabet piyasalarının işleyişi ve grafiksel çözümlemelerini anlama.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 13 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Giriş
2. Hafta Bilim, Bilimsel Yaklaşım Ve Sosyal Bir Bilim Olarak Ekonomi Bilimi
3. Hafta Ekonomi Biliminin Temel Kavramları, Ekonomi Biliminin konusu ve kapsamı
4. Hafta Talep, Arz, Fiyat Oluşumu Ve Piyasa Türleri (Giriş Niteliğinde Genel Değerlendirme)
5. Hafta Tüketim Teorisi : Talep, Talep Fonksiyonu, Talep Elastikiyeti, Talep Analizleri
6. Hafta Tüketim Teorisi : Talep, Talep Fonksiyonu, Talep Elastikiyeti, Talep Analizleri
7. Hafta Üretim Teorisi : Arz, Arz Fonksiyonu, Arz Elastikiyeti, Arz Analizleri ve Piyasa Dengesi
8. Hafta VİZE-ARA SINAV
9. Hafta Piyasa Dengesi, Fiyat Kontrolleri ve Arz-Talep Dengesi
10. Hafta Nötr Denge, Dengeye Yaklaşan ve Dengeden Uzaklaşan Dalgalanma
11. Hafta Tüketici Davranışı Teorisi: Kardinal Fayda ve Ordinal Fayda Yaklaşımları
12. Hafta Üretim Teorisi
13. Hafta Üretim Teorisi ve Üretim Maliyetlerine Giriş
14. Hafta Üretim Maliyetleri: Kısa Dönem ve Uzun Dönem Malliyetleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Gümrük İşletme ve Hukuk alanı ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme,bu konularda bilgi sahibi olabilme ve analiz edebilme, 4 4 4 3 4
PY2) Kara, deniz, hava ve demiryolu ile taşınan eşyanın aktarma ve transit gümrük işlemlerini, gümrük kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak yapabilme, 4 3 4 4 4
PY3) Dış ticaret ve ekonomik gelişmeleri yakından izleyebilme 4 4 4 4 4
PY4) Gümrük alanına ilişkin ekonomik, ticari ve mali konular hakkındaki uygulamaları takip edebilme, 4 3 4 4 4
PY5) Kambiyo rejimi konusunda bilgi ve kullanma yeteneğine sahip olabilme, 4 3 4 4 4
PY6) İthalat- ihracat mevzuatı konusunda bilgi ve kullanma yeteneğine sahip olabilme, 4 3 4 4 4
PY7) Gümrük işlemlerini bilgisayar destekli olarak takip edebilme 3 3 3 3 4
PY8) Türk Vergi Hukuku ve Gümrük Vergi Tarife Cetveli alan ve konularında meslekî bilgi yeterliliğine ulaşabilme ve bu konulardaki sorunları çözme becerisine sahip olabilme, 3 3 3 3 4
PY9) Kaçakçılığa engel olmak için gerekli yasal işlemleri yürütebilme ve sorunları çözümleyebilme 4 3 4 4 4
PY10) Meslekî ve etik sorumluluk bilncine sahip olabilme, 4 4 4 4 5
PY11) Yeterliliklerine yardımcı olacak meslekî İngilizce ve Almanca dil bilgisine sahip olabilme, 4 3 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 13 4 1 65
Sunum / Seminer hazırlama 13 1 1 26
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 0 1 1
Kısa Sınavlar 1 1 1 2
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri