GİB 105

GENEL İŞLETME

Dersin Adı: GİB 105 GENEL İŞLETME
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd.Doç.Dr.TUBA ERDOĞAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Problem Çözme
Önerilen Ders Kitabı Genel İşletme-Prof.Dr.Zeyyat Sabuncuoğlu ve Prof.Dr. Tuncer Tokol.
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu derste öğrenciye işletmelerin genel özellikleri, fonksiyonu ve yapısı tanıtılarak, gerek kamu gerekse özel işletmelerin diğer sektörlerle ilişkisi ve piyasa ekonomisi içindeki yerini kavraması amaçlanmıştır.
Dersin Özeti

İnsan ve ihtiyaçlar, ekonomi-üretim ilişkisi, işletme kavramı ve amaçları, işletme çeşitleri, işletmenin çevreyle ilişkisi ve sorumlulukları ve işletmeler arası anlaşmalar bakımından işletmelerin sınıflandırılması, hukuk şekilleri bakımından işletme çeşitleri.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.      İşletme kavramı ve özellikleri

2.      İşletmelerin fonksiyonları ve girişimcilik

3.      Verimlilik ve işletmelerin kar maksimizasyonu hesaplamaları

4.      İşletmelerin çeşitleri ve işletmelerarası anlaşmalar ve birleşmeler bakımından işletmelerin sınıflandırılması

5.      Hukuk şekillleri bakımından işleme çeşitleri

6.    Üretim ve pazarlama işlevleri.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 13 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İşletmenin Temel Kavramları
2. Hafta İşletmenin Sorumlulukları ve Girişimcilik kavramı
3. Hafta İşletmelerin Sınıflandırılması
4. Hafta İşletmelerin Büyüklükleri Ve Fonksiyonları
5. Hafta İşletmelerin Hukuki Şekilleri
6. Hafta Çok Uluslu İşletmeler
7. Hafta İşletmelerarası Anlaşmalar ve Birleşmeler
8. Hafta VİZE-ARA SINAV
9. Hafta İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları ve Kuruluş Yeri Seçimi
10. Hafta Yönetim ve Organizasyon
11. Hafta Finansman İşlevi
12. Hafta Üretim İşlevi
13. Hafta Pazarlama İşlevi
14. Hafta İnsan Kaynakları ve Ar -Ge İşlevi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Gümrük, İşletme ve Hukuk alanı ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme,bu konularda bilgi sahibi olabilme ve analiz edebilme, 4 3 3 4 4
PY2) Kara, deniz, hava ve demiryolu ile taşınan eşyanın aktarma ve transit gümrük işlemlerini, gümrük kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak yapabilme, 3 3 4 4 4
PY3) Dış ticaret ve ekonomik gelişmeleri yakından izleyebilme 4 4 4 4 4
PY4) Gümrük alanına ilişkin ekonomik, ticari ve mali konular hakkındaki uygulamaları takip edebilme, 3 4 4 4 4
PY5) Kambiyo rejimi konusunda bilgi ve kullanma yeteneğine sahip olabilme, 3 4 4 4 4
PY6) İthalat- ihracat mevzuatı konusunda bilgi ve kullanma yeteneğine sahip olabilme, 3 4 4 4 4
PY7) Gümrük işlemlerini bilgisayar destekli olarak takip edebilme 3 4 4 4 4
PY8) Türk Vergi Hukuku ve Gümrük Vergi Tarife Cetveli alan ve konularında meslekî bilgi yeterliliğine ulaşabilme ve bu konulardaki sorunları çözme becerisine sahip olabilme, 3 3 3 4 4
PY9) Kaçakçılığa engel olmak için gerekli yasal işlemleri yürütebilme ve sorunları çözümleyebilme 3 3 3 4 4
PY10) Meslekî ve etik sorumluluk bilncine sahip olabilme, 4 4 4 4 4
PY11) Yeterliliklerine yardımcı olacak meslekî İngilizce ve Almanca dil bilgisine sahip olabilme, 3 3 3 3 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 9 0 6 54
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 5 4 4 40
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri