GIB 104

İŞLETME MATEMATİĞİ II

Dersin Adı: GIB 104 İŞLETME MATEMATİĞİ II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Rukiye ÖZTÜRK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Sosyal Bilimlerde Uygulamalı Matematik, Prof. Dr. Hilmi ZENGİN Derya Yayınevi TRABZON
Yardımcı Ders Kitabı İşletme ve iktisat için Matematiksel Yöntemler, Dr. Edward T. Dowling, Çevirenler: Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak- Murat Yıldırımoğlu Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık TİC. LTD. ŞTİ.
Dersin Amacı Bu dersin amacı işletme alanında kullanılan temel matematik kavramlarını öğretmek ve öğrencileri problemlerin çözümünde matematiksel araçları kullanabilme yetisine kavuşturmaktır
Dersin Özeti

Bu derste öğrencilere maliyet-satış, kar-zarar hesapları, faiz hesapları, başabaş noktası, limit,süreklilik, türev ve türevin sosyal bilimlerdeki uygulamaları, toplam sembolü ve diziler  konuları anlatılacaktır.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Ticari işlemleri hızlı, pratik ve doğru bir şekilde yapabilmek.
  2. Bir fonksiyonun grafiği üzerinde bir noktada limitinin olup olmadığını ve sürekli olup olmadığını söyleyebilmek, bir fonksiyonun türevini ve türevinin herhangi bir noktadaki değerini hesaplayabilmek ve türevin geometrik yorumunu yapabilmek.
  3. Talebin nokta esnekliği, minumum maliyet, maksimum kar, marjinal maliyet vb. sosyal billimlerle alakalı problemleri türev yardımıyla çözebilmek.
  4. Bir fonksiyonun grafiğini  yorumlayabilmek ve parobolün grafiğini çizebilmek.
  5. Toplam sembolüyle verilmiş bir ifadeyi açık bir şekilde yazabilmek ve bir dizinin aritmetik dizi veya geometrik dizi olup olmadığını söyleyebilmek.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 0 0
Proje/Sunum/Seminer 0 0
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Maliyet-Satış, Kar-Zarar problemleri
2. Hafta Maliyet-Satış, Kar-Zarar problemleri
3. Hafta Basit Faiz
4. Hafta Bileşik Faiz
5. Hafta Limit
6. Hafta Süreklilik
7. Hafta Bir fonksiyonun türevi ve türevinin bir noktadaki değeri, türevin geometrik yorumu,
8. Hafta Ara Sınava hazırlık
9. Hafta Bir fonksiyonun birinci ve ikinci türevi ve bu türevlerin herhangi bir noktadaki değeri, talebin nokta esnekliği
10. Hafta Parabol grafiği
11. Hafta Maksimum minumum problemlerinin türev yardımıyla hesaplanması
12. Hafta Toplam maliyet, ortalama maliyet, marjinal maliyet
13. Hafta Toplam sembolü, aritmetik diziler,geometrik diziler
14. Hafta Final sınavına hazırlık
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Gümrük İşletme ve Hukuk alanı ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme,bu konularda bilgi sahibi olabilme ve analiz edebilme, 3 3 3 3 3
PY2) Kara, deniz, hava ve demiryolu ile taşınan eşyanın aktarma ve transit gümrük işlemlerini, gümrük kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak yapabilme, 3 3 3 3 3
PY3) Dış ticaret ve ekonomik gelişmeleri yakından izleyebilme 4 4 4 4 4
PY4) Gümrük alanına ilişkin ekonomik, ticari ve mali konular hakkındaki uygulamaları takip edebilme, 5 5 5 4 5
PY5) Kambiyo rejimi konusunda bilgi ve kullanma yeteneğine sahip olabilme 3 3 3 3 3
PY6) İthalat- ihracat mevzuatı konusunda bilgi ve kullanma yeteneğine sahip olabilme, 3 3 3 3 3
PY7) Gümrük işlemlerini bilgisayar destekli olarak takip edebilme 3 3 3 3 3
PY8) Türk Vergi Hukuku ve Gümrük Vergi Tarife Cetveli alan ve konularında meslekî bilgi yeterliliğine ulaşabilme ve bu konulardaki sorunları çözme becerisine sahip olabilme, 3 3 3 3 3
PY9) Kaçakçılığa engel olmak için gerekli yasal işlemleri yürütebilme ve sorunları çözümleyebilme 3 3 3 3 3
PY10) Meslekî ve etik sorumluluk bilncine sahip olabilme, 3 3 3 3 3
PY11) Yeterliliklerine yardımcı olacak meslekî İngilizce ve Almanca dil bilgisine sahip olabilme, 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 8 1 2 24
Kısa Sınavlar 1 2 1 3
Ara Sınavlar 1 8 1 9
Yari Yılsonu sınavı 1 14 2 16
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri