GİB 103

İŞLETME MATEMATİĞİ I

Dersin Adı: GİB 103 İŞLETME MATEMATİĞİ I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. RUKİYE ÖZTÜRK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım,Tartışma, Problem Çözme
Önerilen Ders Kitabı Prof.Dr.Müh. Yılmaz Tulunay-İşletme Matematiği.
Yardımcı Ders Kitabı Prof.Dr.Hilmi Zengin-Sosyal Bilimlerde Uygulamalı Matematik.
Dersin Amacı Bu derste öğrenciye meslekle ilgili temel matematiksel bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Özeti

Kümeler, sayı sistemleri, bağıntı ve fonksiyonlar; doğru çizimi, maliyet ve kar-zarar problemleri, lineer denklem sistemleri, matris ve determinant;  işletme problemlerine ilişkin uygulamalar, Leontief girdi-çıktı analizi

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1.  Temel cebirsel işlemleri yapabilmek
  2.  Fonksiyon ve fonksiyonlarla ilgili işlemlere hakim olmak
  3.  Doğrusal fonksiyonun grafiğinin çizimini bilmek ve grafiğini yorumlayabilmek
  4. Üstel formda verilmiş bir matematiksel ifadeyi logaritmik formda ve logaritmik formda verilmiş bir matematiksel ifadeyi üstel formda ifade edebilmek
  5. Leontief girdi çıktı analizini, işletme ve iktisat ile ilgili problemlere uygulayabilmek
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 4 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 3 10
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kümeler,sayı sistemleri
2. Hafta Kümeler, sayı sistemleri
3. Hafta Bağıntı ve Fonksiyonlar
4. Hafta Bağıntı ve Fonksiyonlar
5. Hafta Üstel ve logaritmik fonksiyonlar
6. Hafta Üstel ve logaitmik fonksiyonlar
7. Hafta Ara sınava yönelik soru çözümü
8. Hafta VİZE-ARA SINAV
9. Hafta Matrisler
10. Hafta Determinantlar
11. Hafta Lineer denklem sistemleri
12. Hafta Leontief girdi çıktı analizi
13. Hafta Yüzde hesapları
14. Hafta Maliyet, kar ve zarar problemleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Gümrük İşletme ve Hukuk alanı ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme,bu konularda bilgi sahibi olabilme ve analiz edebilme, 4 3 4 3 5
PY2) Kara, deniz, hava ve demiryolu ile taşınan eşyanın aktarma ve transit gümrük işlemlerini, gümrük kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak yapabilme, 3 3 3 3 3
PY3) Dış ticaret ve ekonomik gelişmeleri yakından izleyebilme 5 4 4 4 5
PY4) Gümrük alanına ilişkin ekonomik, ticari ve mali konular hakkındaki uygulamaları takip edebilme, 5 4 5 3 5
PY5) Kambiyo rejimi konusunda bilgi ve kullanma yeteneğine sahip olabilme, 3 3 3 3 3
PY6) İthalat- ihracat mevzuatı konusunda bilgi ve kullanma yeteneğine sahip olabilme, 3 3 3 3 3
PY7) Gümrük işlemlerini bilgisayar destekli olarak takip edebilme 3 3 3 3 3
PY8) Türk Vergi Hukuku ve Gümrük Vergi Tarife Cetveli alan ve konularında meslekî bilgi yeterliliğine ulaşabilme ve bu konulardaki sorunları çözme becerisine sahip olabilme, 3 3 3 3 3
PY9) Kaçakçılığa engel olmak için gerekli yasal işlemleri yürütebilme ve sorunları çözümleyebilme 3 3 3 3 3
PY10) Meslekî ve etik sorumluluk bilncine sahip olabilme, 3 3 3 3 3
PY11) Yeterliliklerine yardımcı olacak meslekî İngilizce ve Almanca dil bilgisine sahip olabilme, 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 1 3 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 4 0 3 12
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 3 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 0 7 7
Kısa Sınavlar 3 2 1 9
Ara Sınavlar 1 9 1 10
Yari Yılsonu sınavı 1 12 2 14
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri