GDM 417

Gıda Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları

Dersin Adı: GDM 417 Gıda Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Amos Gilat, “MATLAB An Introduction with Applications”, John Wiley, (2007). 2. MATLAB® 7 Getting Started Guide.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Brian D. Hahn and Daniel T. Valentine, “Essential MATLAB® for Engineers and Scientists”, Third edition. 2. Brian R. Hunt, Ronald L. Lipsman, Jonathan M. Rosenberg “A Guide to MATLAB® for Beginners and Experienced Users”, Second Edition.
Dersin Amacı MATLAB çalışma ortamını tanımak ve bu ortamda, * Skaler sayılar, vektör ve matrislerle işlem yapmayı ve problem çözümünü, * 2 boyutlu ve 3 boyutlu grafik çizimini, * Temel mühendislik problemlerinin çözümünde algoritmaların oluşturulmasını ve oluşturulan algoritmaların programlanmasını öğretmek.
Dersin Özeti

MATLAB çalışma ortamının tanıtılması, bu ortamda sayılar, vektör ve matrislerle işlemler, problem çözümü, 2 boyutlu ve 3 boyutlu grafik çizimi. Problemlerin çözümünde algoritmaların oluşturulması ve oluşturulan algoritmaların MATLAB ortamında programlanması.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Sayılar, vektörler ve matrislerle işlem yapmak, kullanılan veri giriş ve sonuç alma objeleri

2.       2 boyutlu ve 3 boyutlu grafik çizimi.

3.       Fonksiyon yapılarını oluşturmak.

4.       Programlamada mantıksal işlemler ve karar yapıları, döngü gereksinimi ve döngü yapılarının kurulması.

5.       MATLAB yazılımını kullanarak, Gıda Mühendisliği problemlerinin çözümüne ilişkin yazılım geliştirme.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta MATLAB çalışma ortamının ve bu ortamda yer alan pencerelerin tanıtılması. Bu ortamda temel aritmetik işlemlerin gerçekleştirilmesi ve hazır fonksiyonların kullanılması.
2. Hafta MATLAB ortamında vektör ve matrislerin yaratılması. Vektör ve matrislerle temel matematiksel işlemlerin gerçekleştirilmesi.
3. Hafta MATLAB ortamında 2 boyutlu ve 3 boyutlu grafiklerin çizimi.
4. Hafta Metin dosyalarının kullanımı, veri yönetimi ve kullanıcı tanımlı fonksiyon dosyalarının yazılması.
5. Hafta Veri yönetimi ve grafik arayüz kullanımı.
6. Hafta Program tasarlama (Algoritma) ve dokümantasyon teknikleri.
7. Hafta MATLAB ortamında programlama. * Şarta bağlı yapılar (if-end yapıları, if-else-end yapıları).
8. Hafta MATLAB ortamında programlama. * Şarta bağlı yapılar (if-elseif-else-end ve switch-case yapıları).
9. Hafta MATLAB ortamında programlama * Döngü gereksinimi ve döngü yapıları (For-loop).
10. Hafta MATLAB ortamında programlama * Döngü yapıları (Karmaşık for-loop ve While-loop yapıları).
11. Hafta MATLAB ortamında programlama * Döngü yapıları (Karmaşık for-loop ve While-loop yapıları).
12. Hafta Sembolik ifadeler ve sembolik işlemler.
13. Hafta Mühendislik problemlerinin MATLAB ortamında çözümü (uygulamalar).
14. Hafta Mühendislik problemlerinin MATLAB ortamında çözümü (uygulamalar).
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY2) Deney veya proje tasarlayıp, uygular ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir sistemi, sistem parçasını, süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Değişik meslek gurupları ile takım olarak çalışır, liderlik yapar. 1 1 1 1 1
PY5) Gıda mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini tanır, modeller ve çözer. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleğini etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre bilinci ve hukuksal sorumlulukla uygular. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağın sorunları için gıda mühendisliği çözümlerinin önemli olduğunu araştırır, bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir ve uygular. 1 1 1 1 1
PY10) Dünyadaki gıda mühendisliği ile ilgili güncel problemler ve çözümleri için gerekli girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgisi vardır. 1 1 1 1 1
PY11) Gıda Mühendisliği için gerekli teknik, beceri ve araçları seçip kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 0 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 32 1 33
Yari Yılsonu sınavı 1 32 1 33
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri