GDM 415

Gıda Kalite Sağlama

Dersin Adı: GDM 415 Gıda Kalite Sağlama
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Hikmet KARAÇAM
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Onoğur, T., Elmacı, Y., “Gıda Kalite Sağlama”, Sidas Medya, İzmir, (2011). 2. Kramer, A., Twigg, B.A., “Quality Control for the Food Industry”. The AVI Publ. Comp. Inc. Westport, Connecticut, (1984).
Yardımcı Ders Kitabı 1. Gould, W.A., “Total Quality Management for the Food Industries”, CTI Publ. Inc. Baltimore, USA, (1992). 2. Bolton, A., “Quality Management Systems for the Food Industry”, Blackie Academic and Professional, New York, USA, (1997).
Dersin Amacı Bu derste öğrencilere, sektörde kalite sağlama mühendisleri olarak çalışmalarını sağlayacak, kalite ilkeleri, gıda kalitesi, gıda kalite sağlama teknikleri hakkında bilgi verilmektedir. Derste verilen bilgilerle öğrenciye, HACCP, GMP, ISO-9000 gibi gıda üretiminde kullanılan kalite sistemlerini kurmak ve kalite ile ilgili sorunları çözme becerisi kazand
Dersin Özeti

Kalitenin tanımı, kalite sağlama, toplam kalite kavramı, tarihte kalite hareketinin gelişimi, toplam kalite yönetimi sistemi ve ISO-22000 standartları. Kalite sağlama bölümünün fonksiyonları ve diğer bölümlerle ilişkileri, kritik kontrol noktalarının tanımlanması, gıda kalite sağlama sistemleri, gıda kalite karakteristiklerinin sınıflandırılması, gıdaların duyusal özellikleri ve objektif değerlendirilmeleri, duyusal değerlendirme teknikleri, besleyici öğelerin kontrolü, gıdalardaki temel bileşenlerin analizi, gıda kalite kontrolünde kullanılan istatistiksel teknikler.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1 Kalite, gıda güvenliği, kalite sağlama, gıda kalitesi ve gıda kalite kontrolü ile ilgili temel kavramlar konusunda bilgi sahibi olma

2 Toplam kalite yönetimi ve ISO standartları sistemi ile ilgili genel kavramlar konusunda bilgi sahibi olma

3 Gıda kalite kontrolünde istatistiksel tekniklerin uygulanmasının yararını kavrama

4 Gıda kalite kontrol laboratuarlarında kullanılan temel analiz tekniklerini uygulama yeteneğini kazanma

5 Gıda kalite kontrolü ile ilgili testlerin sonuçlarını değerlendirme ve elde edilen sonuçları gıda kalitesi ile ilgili olarak yorumlama yeteneğini kazanma

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kalite, kalite sağlama, toplam kalite kavramları, kalite kontrol aktivitelerinin tarihsel gelişimi
2. Hafta Toplam kalite yönetim sistemi ve ISO-9000 standartları
3. Hafta Kalite sağlama bölümünün fonksiyonları ve diğer bölümlerle ilişkisi
4. Hafta Gıda kalite sağlama sistemleri- HACCP, GMP, GHP, GDP
5. Hafta Gıda kalite karakteristiklerinin tanımı ve sınıflandırılması
6. Hafta Gıdaların duyusal özellikleri- lezzet, görünüş
7. Hafta Gıdaların duyusal özellikleri- renk, doku, gıdalarda doku ölçümünde kullanılan fiziksel ve kimyasal yöntemler
8. Hafta Viskozite ve ölçüm yöntemleri, gıdalarda kusur
9. Hafta Duyusal değerlendirme teknikleri
10. Hafta Besleyici öğelerin kontrol teknikleri
11. Hafta Besleyici öğelerin kontrol teknikleri
12. Hafta Gıdalardaki temel bileşenlerin analiz teknikleri
13. Hafta Gıdalardaki temel bileşenlerin analiz teknikleri
14. Hafta Gıda kalite kontrolünde kullanılan istatistiksel teknikler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY2) Deney veya proje tasarlayıp, uygular ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir sistemi, sistem parçasını, süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Değişik meslek gurupları ile takım olarak çalışır, liderlik yapar. 1 1 1 1 1
PY5) Gıda mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini tanır, modeller ve çözer. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleğini etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre bilinci ve hukuksal sorumlulukla uygular. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağın sorunları için gıda mühendisliği çözümlerinin önemli olduğunu araştırır, bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir ve uygular. 1 1 1 1 1
PY10) Dünyadaki gıda mühendisliği ile ilgili güncel problemler ve çözümleri için gerekli girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgisi vardır. 1 1 1 1 1
PY11) Gıda Mühendisliği için gerekli teknik, beceri ve araçları seçip kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 5 70
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 17 1 18
Yari Yılsonu sınavı 1 19 1 20
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri