GDM 414

Mesleki İngilizce

Dersin Adı: GDM 414 Mesleki İngilizce
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Farhan Alfin
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Davies J., 1995, Communication for Engineering Students, Longman, 176 pp.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Day, R.A., and Gastl, B., 2006, How to Write and Publish a Scientific Paper, Greenwood, 6th edition, 320 pp.
Dersin Amacı Öğrencilere, gıda mühendisliği alanındaki İngilizce kaynakları okuma, anlama ve yazma becerisinin kazandırılması
Dersin Özeti

Gıda mühendisliği ile ilgili metinleri okuma, anlama, yazılı metinler oluşturabilme

Dersin Öğrenim Çıktıları

1 Gıda mühendisliği mesleğine ilişkin bir kaynak ya da makaleyi okuyup anlayabilmek ve yazabilmek

2 Gıda mühendisliği alanlarında geçen özel terimleri öğrenmek

3 Gıda üretim teknolojisi alanlarında geçen özel terimleri öğrenmek

4 Gıda kimyası ve mikrobiyolojisi alanlarında geçen özel terimleri öğrenmek

5 Kendilerini mesleki konularda ifade edebilmelerini sağlamak

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İngilizce’nin temel öğeleri
2. Hafta İngilizce’nin temel öğeleri
3. Hafta Mühendislik öğrencilerinin kullandığı temel yazılı metinler (deney raporları)
4. Hafta Mühendislik öğrencilerinin kullandığı temel yazılı metinler (tez yazımı)
5. Hafta Mühendislik öğrencilerinin kullandığı temel yazılı metinler (proje önerileri)
6. Hafta Mühendislik öğrencilerinin kullandığı temel yazılı metinler (CV)
7. Hafta Mühendislik öğrencilerinin kullandığı temel yazılı metinler (iş başvurusu)
8. Hafta Makale inceleme
9. Hafta Makale inceleme
10. Hafta Gıda mühendisliği teknik terimleri
11. Hafta Gıda mühendisliği teknik terimleri
12. Hafta Gıda mühendisliği teknik terimleri
13. Hafta Gıda mühendisliği teknik terimleri
14. Hafta Gıda mühendisliği teknik terimleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY2) Deney veya proje tasarlayıp, uygular ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir sistemi, sistem parçasını, süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Değişik meslek gurupları ile takım olarak çalışır, liderlik yapar. 1 1 1 1 1
PY5) Gıda mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini tanır, modeller ve çözer. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleğini etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre bilinci ve hukuksal sorumlulukla uygular. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağın sorunları için gıda mühendisliği çözümlerinin önemli olduğunu araştırır, bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir ve uygular. 1 1 1 1 1
PY10) Dünyadaki gıda mühendisliği ile ilgili güncel problemler ve çözümleri için gerekli girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgisi vardır. 1 1 1 1 1
PY11) Gıda Mühendisliği için gerekli teknik, beceri ve araçları seçip kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 5 70
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 2 5 1 7
Ara Sınavlar 1 10 1 11
Yari Yılsonu sınavı 1 19 1 20
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri