GDM 413

Gıda Maddelerinin Ambalajlanması

Dersin Adı: GDM 413 Gıda Maddelerinin Ambalajlanması
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Üçüncü, M., 2000, Gıdaların Ambalajlanması, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, 689 s. 1. Bureau, E. and Multon, J.L., 1996, Food Packaging Technology Vol. 1, VCH, New York, 367 p.
Yardımcı Ders Kitabı 2. Bureau, E. and Multon, J.L., 1996, Food Packaging Technology Vol. 2, VCH, New York, 375 p. 3. Brody, A.L., 2001, Active Packaging for Food Applications Edited by Aaron L. Brody, Eugene R. Strupinsky, Lauri R. Kline, Boca Raton: CRC Press, 218 p. 4. O
Dersin Amacı Dersin temel amacı, öğrencilerde gıda teknolojisindeki önemli unsurlardan biri olan ambalajlama teknolojisinin önemi hakkında farkındalık yaratmaktır. Bu amaçla bu ders kapsamında ambalaj ve ambalaj malzemelerinin koruma fonksiyonları ile gıda bozulmaları arasındaki ilişkiler, gıdaların ambalajlanmasında kullanılan ambalaj malzemeleri, ambalaj malzemele
Dersin Özeti

Bu ders kapsamında; neme, oksijene ve ışığa duyarlı gıdalar ile ambalaj arasındaki ilişkiler anlatılmakta; cam, kağıt, alüminyum, teneke ve plastik malzemeler ve çok katlı ambalaj malzemeleri tanıtılmakta; şişe, teneke kutu ve cam kavanozlara ambalajlama yöntemleri açıklanmakta ve çalışma prensiplerine göre ambalajlama makinaları anlatılmakta; aseptik ambalajlama ve modifiye atmosferde ambalajlama teknikleri tanıtılmakta, bu bağlamda gıdaların ambalajlanmasında kullanılabilecek ambalaj seçenekleri örneklemeler yapılarak analiz edilmekte; ambalajlama teknolojisindeki gelişmeler anlatılmakta ve gıda-ambalaj etkileşimleri hakkında bilgi verilmektedir. Öğrenciler gruplar halinde kendilerine verilen konu başlıklarında, farklı kaynakları kullanarak rapor hazırlamakta ve sunum yapmaktadırlar.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1 Ambalaj ve ambalaj malzemelerinin koruma fonksiyonları ile gıda bozulmaları arasındaki ilişkileri kurabilme.

2 Herhangi bir gıdanın ambalajlanması konusunda, kullanılacak olan ambalaj malzemelerini gıdanın özelliklerine uygun olarak belirleyebilme.

3 Gıdanın ambalajlanmasında kullanılacak olan ambalajlama makinalarını gıdanın özelliklerine göre belirleyebilme.

4 Gıdaların kalitelerinin sağlanması ve raf ömrünün uzatılmasında en uygun ambalajlama teknolojisini belirleyebilme.

5 Ambalajlama teknolojisinin tüketicilerin beklentileri, ambalaj malzemelerinin çevreye olan etkileri ve gıdaların raf ömürlerinin uzatılmaları doğrultusunda hızla gelişen bir teknoloji olduğunun farkına varabilme.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı, ambalajın tanıtımı, ambalajın işlevleri, gıda bozulmaları
2. Hafta Kağıt, karton ve oluklu mukavva ambalajlar, cam ambalajlar
3. Hafta Metal esaslı ambalaj malzemeleri-alüminyum ambalajlar
4. Hafta Metal esaslı ambalaj malzemeleri- teneke ambalajlar
5. Hafta Plastikler ve plastik esaslı ambalaj malzemeleri, çok katlı ambalaj malzemeleri
6. Hafta Sıvı ve koyu kıvamlı ürünlerin şişelere doldurulmalarında kullanılan sistemler
7. Hafta Teneke kutu ve cam kavanozlara ambalajlama sistemleri, film esaslı malzemelerle ambalajlama teknolojisi
8. Hafta Gıda sanayinde aseptik ambalajlama teknolojisi
9. Hafta Gıda sanayinde modifiye atmosferde ambalajlama teknolojisi
10. Hafta Gıdaların ambalajlanmasına ilişkin örneklemeler
11. Hafta Ambalajlama teknolojisinde gelişmeler-aktif ambalajlama teknolojisi
12. Hafta Ambalajlama teknolojisinde gelişmeler-akıllı ambalajlama teknolojisi
13. Hafta Biyobozunur ambalajlar, gıda-ambalaj etkileşimleri
14. Hafta Öğrenci sunumları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY2) Deney veya proje tasarlayıp, uygular ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir sistemi, sistem parçasını, süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Değişik meslek gurupları ile takım olarak çalışır, liderlik yapar. 1 1 1 1 1
PY5) Gıda mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini tanır, modeller ve çözer. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleğini etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre bilinci ve hukuksal sorumlulukla uygular. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağın sorunları için gıda mühendisliği çözümlerinin önemli olduğunu araştırır, bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir ve uygular. 1 1 1 1 1
PY10) Dünyadaki gıda mühendisliği ile ilgili güncel problemler ve çözümleri için gerekli girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgisi vardır. 1 1 1 1 1
PY11) Gıda Mühendisliği için gerekli teknik, beceri ve araçları seçip kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 0 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 32 1 33
Yari Yılsonu sınavı 1 32 1 33
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri